Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb - kdaj začne teči?

Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb predstavlja tisto obdobje, ko upnik po preteku določenega časa ne more več zahtevati od dolžnika, da bi ta izpolnil svojo obveznost do njega (govorimo o plačilu računa in s tem tudi o poravnavi dolga). Zastaranje iz gospodarskih pogodb je tesno povezano s tako imenovanimi zastaralnimi roki, le-ti pa so določeni s strani zakonodaje, natančneje - določitve ureja Obligacijski zakonik, o zastaranju iz gospodarskih pogodb pa veleva 349. člen Obligacijskega zakonika. Ta navaja, da terjatve iz gospodarskih pogodb, kot tudi terjatve za povrnitev izdatkov, nastalih v zvezi s temi pogodbami, zastarajo v treh letih. Omeniti je potrebno še, da zastaranje iz gospodarskih pogodb teče posebej za vsako dobavo blaga, opravljeno delo ali storitev. Potem je tukaj še zastaranje terjatve upravnika - terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih, zastarajo v roku enega leta. Obstaja tudi zastaranje občasnih terjatev in terjatev iz delovnega razmerja. Za slednje veljajo splošni zastaralni roki.

Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb - časa ni mogoče podaljšati

Tako pri zastaranju terjatev iz gospodarskih pogodb, kot tudi terjatev upravnika, občasnih terjatev in tistih iz delovnega razmerja, upnik in dolžnik z dogovorom ne moreta niti skrajšati niti podaljšati časa, ki je potreben za zastaranje. Pri tem moramo omeniti še splošni zastaralni rok (5 let) - ta velja za vse terjatve, pri katerih zakon ne določa drugačnega zastaralnega roka. Vanj torej ne vključujemo terjatev iz gospodarskih pogodb (rok 3 leta) in terjatev upravnika (rok 1 leto). Zastaranje začne teči prvi dan po dnevu, ko je obveznost nastala, oziroma ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti. Z reševanjem problematike zastaranja terjatev iz gospodarskih pogodb in delovnih razmerij, pa tudi terjatev upravnika in občasnih terjatev, se ukvarjamo tudi v družbi Converta.

zastaranje terjatev iz delovnega razmerjaZastaranje terjatve upravnika

Zastaranje občasnih terjatev - kaj pravi Obligacijski zakonik?

347. člen Obligacijskega zakonika določa pravila zastaranja občasnih terjatev. Terjatve občasnih dajatev, ki dospevajo letno ali v določenih krajših časovnih presledkih (občasne), zastarajo v treh letih od zapadlosti vsake posamezne dajatve, bodisi da gre za stranske občasne terjatve, ali pa za občasne, s katerimi se črpa sama pravica, kot je terjatev preživljanja. S vprašanji o gospodarskih pogodbah in delovnih razmerjih se lahko obrnete na Converto, saj se že vrsto let ukvarjamo tudi z njihovim zastaranjem.

Gospodarske pogodbe - ne dovolite, da vas zastaranje negativno preseneti!

Gospodarske pogodbe, težave z upravniki, občasne terjatve, delovna razmerja - ne glede na to, za katero vrsto gre, ne dovolite, da vas zastaranje preseneti. Zastaranje gospodarskih pogodb je določeno z roki, ki jih je potrebno upoštevati, če se želimo izogniti slabi volji, saj po preteku določenega roka ne moremo več storiti praktično ničesar. Roki so glavna skrb mnogih upnikov, ki se bojijo, da bodo njihove terjatve iz gospodarske pogodbe zastarale. Nikar si ne belite glave z zastaranjem terjatev iz gospodarskih pogodb, temveč pravočasno poiščite pomoč. Zanesete se lahko tudi na družbo Converta.

Zastaranje je velik problem upnikov

Zastaranje terjatev iz gospodarske pogodbe ali delovnega razmerja je praktično tisti izid, ki si ga ne želi noben upnik. Od podjetij se zahteva večja skrbnost pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, pa tudi pri uveljavljanju. A ker v podjetništvu mnogokrat ne gre, kot bi si sami želeli, prihaja tudi do zastaranja. In ko se enkrat znajdemo na tem mestu, poti nazaj več ni. Vse, kar lahko storimo, da bi se zaščitili pred problematiko zastaranja je, da se seznanimo z zakonom določenimi roki in si pravočasno poiščemo pomoč strokovne osebe, kadar je to potrebno. Obrnete se lahko na družbo Converta, s čemer boste vse skrbi preložili na nas, mi pa bomo storili vse, da bo izid za vas čim bolj ugoden. Več nahttps://www.converta.si/