Kaj pomeni zastaranje terjatev in čemu je institut namenjen?

Zastaranje terjatev pomeni, da upnik, po preteku določenega časa, ki ga imenujemo tudi zastaralni rok, ni več upravičen od dolžnika terjati dolga. Dolg tako sicer ostaja vendar kot naturalna pravica oz. terjatev, ki je upnik ne more več zahtevati pri sodišču. S tem se ustvarja določen pritisk na upnike, da naj pravočasno terjajo svoje dolžnike ali pa tvegajo, da jim bodo terjatve zastarale in jih tako več ne bodo mogli terjati.

Kdaj prične zastaranje terjatev teči?

Na podlagi 336. člena Obligacijskega zakonika (OZ) je za začetek teka zastaranja odločilen tisti trenutek oz. čas, ko je upravičenec smel terjati izpolnitev obveznosti oz., ko je nastopila pravica terjati izpolnitev obveznosti. Upnik ima pravico terjati izpolnitev obveznosti takrat, ko je le ta dospela. Zastaranje torej nastopi, če sta kumulativno izpolnjena dva pogoja:

  • potek zastaralnega roka (drugi odstavek 335. člena OZ) in
  • dolžnik mora ugovarjati zastaranje (tretji odstavek 335. člena OZ).

zastaranje terjatev

Kako je urejeno zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb?

Zastaralni roki se razlikujejo glede na naravo terjatve. Tako splošni zastaralni rok znaša 5 let. Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb pa na primer zastara že po treh letih, kar ustvarja še večji pritisk na gospodarske subjekte, ki morajo svojo terjatev tako izterjati v še krajšem času. V treh letih pa ni določeno le zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb, pač pa tudi zastaranje terjatve občasnih dajatev (obresti, preživnina), terjatev najemnine (zakupnine), pa tudi odškodninska terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil. Pri zastaranju terjatev iz gospodarskih pogodb je potrebno posebej omeniti, da zastaranje teče posebej za vsako dobavo blaga, opravljeno delo ali storitev.

V Converti lahko svojim strankam pomagamo v primeru zastaranja terjatev iz gospodarskih pogodb. Tudi v primeru, ko se je zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb že zgodilo, lahko v podjetju Converta svojim strankam pomagamo, saj se lahko pohvalimo s strokovno usposobljeno ekipo, ki jo zanima vsak izziv. Ker med postopkom izterjave pazimo, da z dolžnikom naše stranke ohranjamo profesionalen odnos, je sodelovanje med dolžnikom in upnikom možno tudi po sami izterjavi terjatve.

Več o zastaralnih rokih si preberite tukaj:https://www.vsi.si/sodne-izvrsbe-converta-doo/zastaralni-roki-terjatev

zastaranje terjatev

Poznamo tudi daljše oz. krajše zastaralne roke

Seveda pa poleg zastaranja terjatev iz gospodarskih pogodb poznamo tudi druge zastaralne roke. Tako je za terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage za potrebe gospodinjstva, za terjatve radijske in televizijske postaje za sprejem programov, za terjatve pošte, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov, kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih, za terjatve za naročnino na občasne publikacije, za terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do interneta in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov, pa tudi za zastaranje terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve določen enoletni zastaralni rok. Za terjatev na izstavitev listine za vpis v zemljiško knjigo ter za terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo (izvršba) ali z odločbo drugega pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom je določen 10 letni zastaralni rok. Poznamo pa tudi 15 letni zastaralni rok, ki je določen za zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno z dejanjem spolne zlorabe mladoletne osebe.

Vas zanima več o zastaranju terjatev iz gospodarskih pogodb, o zastaranju terjatev neupravičene obagtitve ali morda o zastaranju terjatve upravnika? Kontaktirajte nas po telefonu in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o postopku zastaranja še zastavljajo.

VEČ O ZASTARANJU TERJATEV SI PREBERITE TUKAJ!