Odkup terjatev z družbo Converta d.o.o. - hitro in učinkovito

Vas zanima odkup terjatev? Potem je Converta d.o.o. pravi naslov za vas. Smo namreč družba, ki je sepecializirana za upravljanje s terjatvami. Naše storitve zajemajo izvajanje aktivnosti pred zapadlostjo terjatev, ob valuti in po zapadlosti terjatev. Ker je vedno več težav na področju zapadlih terjatev, se je naša družba osredotočila in se specializirala za podporo na področju zapadlih terjatev, torej odkup zapadlih terjatev. Odkup terjatev je hitra in učinkovita pot do denarja, ki vam ga dolgujejo naročniki vaših storitev ali blaga. Dolgi plačilni roki lahko usodno vplivajo na poslovanje vašega podjetja, saj se namesto z rastjo in razvojem ukvarjate s pridobivanjem denarnih sredstev. Odkup terjatev preko družbe Converta d.o.o. vam lahko prihrani mnogo skrbi in izgubljenega časa za ukvarjanje s terjatvami, poleg tega pa sredstva, zmanjšana zgolj za provizijo, na vaš račun prejmete praktično takoj. Tako lahko nemoteno financirate vaše poslovanje, hkrati pa izterjavo in ukvarjanje z dolgovi prepustite strokovnjakom.

KAJ SPLOH SO TERJATVE?

Odkup zapadlih terjatev in DDV

Odkup zapadlih terjatev in DDV? Zakonodaja navaja, da je storitev odkupa zapadlih terjatev z ali brez regresne pravice obdavčljiva transakcija. Po zakonu o davku na dodano vrednost je odkup terjatev finančna storitev, ki je obdavčena po 22 % davčni stopnji. Banka obračuna davek na znesek diskonta (provizija) in nadomestila, ki jih banka zaračuna prodajalcu terjatve, ter za opravljeno storitev izda račun. Prodajalec terjatve, ki je davčni zavezanec, ima pravico do odbitka vstopnega davka pri obračunu DDV za davčno obdobje.

Odkup terjatevOdkup terjatve z regresom

Odkup terjatev - provizija odvisna od posamičnega primera

Za odkup terjatev Converta d.o.o. zaračuna določeno provizijo, ki znaša nekaj odstotkov polne cene. Kupec za terjatev ne plača celotnega zneska, ampak le med 80 in 90 odstotkov cene. Preostalih deset pa plača po opravljeni storitvi. No, na teh deset odstotkov se ponavadi zaračuna provizija. Pogoj za odkup terjatev je izstavljen račun, na osnovi katerega preverimo verodostojnost terjatve.
Vabljeni.