Izterjava dolga slabo vpliva na poslovanje podjetij


Izterjava dolga je tako za podjetja kot tudi za posameznike navadno dolgotrajen in zahteven proces, ki ne le moti delovanje subjektov na trgu, pač pa jim povzroča tudi mnogotere nepotrebne skrbi in sodne postopke, s katerimi se morajo zaradi njih soočiti. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da izterjava dolgov izjemno slabo vpliva na poslovanje podjetij, saj morajo veliko časa posvetiti samemu postopku izterjave, poleg tega pa dolg v veliko primerih niti ni (v celoti) izterjan.

Učinkovita izterjava dolga


V podjetju Converta d.o.o. se ukvarjamo z učinkovito izterjavo tako nedenarnih kot tudi denarnih dolgov

V podjetju Converta d.o.o. se ukvarjamo z učinkovitimi izterjavami terjatev in spadamo v eno izmed največjih družb v Sloveniji, ki se ukvarja s problematiko plačilne nediscipline. Ker je dan danes vse več težav na področju zapadlih terjatev, se je naša družba osredotočila in se specializirala za podporo na področju zapadlih terjatev. Storitve na katere smo se v našem podjetju osredotočili, so:

  • izvensodna izterjava
  • sodna izterjava
  • prijava terjatev v stečajno maso ali prijava v prisilno poravnavo
  • odkupi zapadlih terjatev
  • mednarodna bonitetna poročila - iz več kot 150 držav celega sveta.


Odstop terjatve v izterjavo

Seveda je za uspešno izterjavo dolga potreben prenos terjatve v izterjavo, ki se zgodi z inkaso cesijo, s katero se na našo družbo prenese zgolj upravičenj do izterjave terjatve, dolžnik zato lahko svojo obveznost še vedno veljavno izpolni odstopniku - torej upniku, kljub dejstvu, da je o cesiji terjatve v izterjavo obveščen.

Učinkovita izterjava terjatev Converta


Problematika izterjave mednarodnih terjatev in kako jo najenostavneje rešiti


Še posebej zahteven je položaj, ko se naši dolžniki nahajajo v tujini, saj navadno posameznik ne pozna vseh postopkov, ki so mu na voljo za povrnitev dajatve, hkrati pa so le-ti navadno zelo okrnjeni. V primeru potrebe izterjave dolga v tujini je pravzaprav skoraj nujno najeti zunanjega partnerja za unovčevanje terjatev, saj bo le-ta s svojo strokovno usposobljenostjo, izkušenostjo in znanjem zaposlenih veliko spretneje in hitreje prišel do želenega rezultata, kot posameznik sam. Zraven tega vpletenost tretje osebe v procesu izterjave dolga ne ogroža poslovnega odnosa s stranko, saj le-ta ostane profesionalen in korekten, saj pravna oseba, ki se z izterjavo ukvarja, v proces izterjave ne vpleta osebnih interesov ter tako ostane nepristranska, vendar odločna. Kljub vsemu naštetemu veliko ljudi pomisli na stroške, ki jih izterjava dolga prinaša. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da največji strošek predstavlja prav neizterjan dol sam.


Prav s tem namenom v podjetju Converta d.o.o. izvajamo tudi storitve mednarodne izterjave terjatev. Pri mednarodnih izterjavah terjatev je najbolj učinkovita tista, pri kateri se dolžniki pozivajo k plačilu dajatve v državi, kjer se dejansko nahajajo - v danem primeru govorimo o lokalno izvedeni mednarodni izterjavi. Ker je naša družba članica najstarejšega združenja iz Velike Britanije - Credit Services Association (CSA UK) je izterjava dolga v tujini še toliko enostavnejša in še bolj zanesljiva. V primeru, da aktivnosti, ki jih izvedemo z namenom pozitivne razrešitve izterjave dolga ne obrodijo želenih sadov se spustimo v mednarodno sodno izterjavo, v kateri dosegamo zavidljive uspehe.


Ko izvensodna izterjava dolgov ne obrodi sadov, poskrbimo tudi za sodno izterjavo


Za sodno izterjavo dolga se lahko posameznik odloči ne glede na to ali je dolžnik fizična ali pravna oseba. Med postopkom izterjave so prilagodimo željam naročnika, ki se lahko odloči tako za izterjavo denarne, kot tudi za izterjavo nedenarne terjatve. V podjetju Converta d.o.o. svoje storitve strankam zaračunamo le v primeru, da so le-te uspešne, se pravi šele, ko uspešno unovčimo terjatve. Slednje pri naših stranka vzbuja še posebej veliko zaupanje.

ZASTARELI ROKI TERJATEV

ODKUP ZAPADLIH TERJATEV