Odstop terjatve - kaj to pomeni?


Odstop terjatve
ali prenos terjatve je oblika poravnave terjatve, kjer se pripravi pogodba, upnik pa svojo terjatev prenese na nekoga drugega. Odstop terjatve ne spremeni same vsebine, spremeni se le upnik.


Pogodba v primeru odstopa terjatve nima predpisane oblike, razen če tako zahteva osnovna pogodba.


V nadaljevanju bomo za lažje razumevanje razložili nekaj pojmov in vprašanj.


Ali je pri odstopu terjatve potrebno soglasje dolžnika?

Soglasje dolžnika v primeru odstopa terjatve ni potrebno, ga je pa potrebno o tem obvestiti. Če dolžnik za odstop terjatev ni vedel ter je obveznost izpolnil odstopniku, postane prost svoje obveznosti. Če pa je za odstop terjatve vedel, a je vseeno izpolnil obveznosti odstopniku, jo mora vseeno izpolniti tudi prevzemniku.

Odstop terjatve knjiženje

Odstop terjatve v zavarovanje


Odstop terjatve v zavarovanje se imenuje tudi fiduciarna cesija in je lahko oblika zavarovanja terjatve, kjer odstopnik odstopi terjatev prevzemniku. Pri odstopu terjatve v zavarovanje pridobitelj pridobi terjatev pod razveznim pogojem plačila zavarovane terjatve, razen če je določeno drugače.


Kaj so odložene terjatve za davek?


Odložene terjatve za davek so zneski davka od dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnje. Na vračanje odloženih terjatev za davek vplivajo odbitne začasne razlike ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in dobropisov v naslednja obdobja. Terjatve za odloženi davek neposredno povečujejo kapital ali pa vsaj vplivajo na boljši poslovni izid.


Ker v podjetju Converta natančno poznamo zakonodajo in spremljamo vse spremembe, ob tem pa imamo za seboj že veliko izkušenj, smo pravi naslov, če potrebujete pomoč pri odloženih terjatvah za davek, pa tudi pri ostalih storitvah, kot so prenos terjatev,knjiženje odpisa terjatev, pomoč pri odstopu terjatve, terjatvah v prisilni poravnavi in podobnem.


Kaj še potrebujemo pri odstopu terjatve?


Da bo pogodba o odstopu terjatve veljavna, je potrebno predložiti tudi dokaze o obstoju terjatve in pravic na njegovi podlagi. Kot verodostojna listina dokaza o dolgu veljajo pogodba, faktura, zadolžnica ipd. Pravni temelj odstopa terjatve so lahko kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, solucijska pogodba ipd., odstop pa se lahko izvrši delno ali v celoti.


Za več informacij o odstopu terjatve in odloženih terjatvah za davek smo vam na voljo v podjetju Converta.

PRENOS TERJATVE

BONITETNE OCENE TERJATEV