Odstop terjatve z enega upnika na drugega

Odstop terjatve s pogodbo ali cesija je oblika poravnave terjatev, kjer upnik s pogodbo prenese svojo terjatev na nekoga tretjega. S tovrstno pogodbo preidejo na prevzemnika tudi stranske pravice, ki so z njo združene, to so pravica do prednostnega poplačila, hipoteka, zastava, pravica iz pogodbe s porokom, pravica do obresti, do pogodbene kazni in podobno. Za odstop terjatve ni potrebno pridobiti privolitev dolžnika, vendar pa ga je potrebno o tem obvestiti. V poštev prideta dve obliki cesije, in sicer odstop terjatve namesto izpolnitve in odstop terjatve v izterjavo. V prvem primeru (odstopnik) namesto izpolnitve svoje obveznosti upniku (prevzemniku) odstopi svojo terjatev ali njen del. S sklenitvijo pogodbe o cesiji dolžnikova (odstopnikova) obveznost ugasne do zneska odstopljene terjatve. Pri odstopu terjatve v izterjavo pa dolžnik namesto izpolnitve svoje obveznosti upniku odstopi svojo terjatev (zgolj) v izterjavo. V tem primeru obveznost ugasne šele, ko in če upnik izterja odstopljeno terjatev. Odstop terjatve v izterjavo v primerjavi z odstopom namesto izpolnitve prinaša upniku določene prednosti. Ohranja namreč dolžnikovo obveznost v prvotni obliki, če izterjava ni možna.

Odstop terjatve v izterjavoOdstop terjatve med pravdo

VEČ O ODKUPU ZAPADLIH TERJATEV

Odstop terjatve v zavarovanje - posebna oblika cesije


Odstop terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija) ni običajna cesija, temveč je oblika zavarovanja terjatve, pri kateri odstopnik (cedent) odstopi terjatev prevzemniku (cesionarju). Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da je pridobitelj pridobil terjatev pod razveznim pogojem plačila zavarovane terjatve. Če zavarovana terjatev ob zapadlosti ni plačana, se lahko cesionar poplača iz odstopljene terjatve. Morebitni presežek mora izročiti cedentu.

ZASTARANJE TERJATEV

Odstop terjatev z družbo Converta d.o.o.


Odstop terjatev v zavarovanje preko družbe Converta d.o.o. vam lahko prihrani mnogo skrbi in izgubljenega časa za ukvarjanje s terjatvami, poleg tega pa sredstva, zmanjšana zgolj za provizijo, na vaš račun prejmete praktično takoj. Tako lahko nemoteno financirate vaše poslovanje, hkrati pa izterjavo in ukvarjanje z dolgovi prepustite strokovnjakom.


Vas zanima odstop terjatve med pravdo? Obiščite nas in se prepričajte, kako enostaven je lahko odstop terjatve. Naj vam izvršba ne zagreni življenja.
Vabljeni.

Preberite več o odpisu terjatev:http://www.converta.si/novice/stalni-clanki/odpis-terjatev