Kaj je izvršba in čemu služi?

Veliko ljudi se znajde v situaciji, ki jim nekdo dolguje (navadno) določeno vsoto denarja. Dolgovano vsoto preprosto imenujemo dolg. Za podjetja pa tudi posameznike so procesi, ki sledijo, zamudni in znatno zmanjšajo možnost razvoja podjetja, sploh kadar govorimo o velikem dolgu. V ta namen je slovenska legislativa razvila institut izvršbe. Ko govorimo o izvršbi govorimo o pravnem sredstvu s pomočjo katerega izvedemo prisilno izterjavo terjatev, ki jih imamo proti dolžnikom. Tako dolžnik kot tudi upnik sta lahko ali fizična ali pravna oseba.

Da lahko pričnemo z izvršbo pa morata biti najprej izpolnjena dva pogoja, in sicer:

  • obstajati mora pravna podlaga iz katere dolg izhaja,
  • dolg mora biti že zapadel.

Za izvršbo se je smiselno odločiti šele, ko smo trdno prepričani, da dolgovanega ne bomo dosegli z nobenim drugim pravnim sredstvom oz. postopkom. Pred izvršbo je priporočljivo dolžnika redno opominjati in morebiti tako doseči, da je dolg poravnan že pred pričetkom izvršbe. Seveda pa je potrebno biti pozoren, da dolžnik v času opozarjanja ne zaide v nelikvidnost in blokado bančnih računov.

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Kaj pomeni izvršba na podlagi verodostojne listine?

Predlog za izvršbo se poda na pristojno sodišče na podlagi verodostojne listine - kot verodostojno listino štejemo na primer račun ali menico - ali izvršljivega naslova - sodbe ali notarskega zapisa. Ob tem moramo opozoriti, da je ob tem potrebno plačati tudi sodno takso. Poudariti je potrebno tudi, da lahko izvršbo na podlagi verodostojne listine vložimo samo preko portala e-sodstvo.

Kaj vse je lahko predmet izvršbe in kako stvari zarubimo?

V slovenskem pravnem redu poznamo tako izvršbo na premičnine kot tudi izvršbo na nepremičnine, posameznik pa se lahko odloči celo za izvršbo za preživnino. Izvršba premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo stvari. Po cenitvi stvari sledi njena prodaja, upnik pa se poplača iz zneska, dobljenega s prodajo. Izvršba na premičnine se dovoli na stvari, ki jih ima dolžnik v posesti. Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo zarubiti samo s privolitvijo le-tega.

V kolikor dolžnik nima rublivih prejemkov, pa tudi ne premičnin, ki bi jih lahko na podlagi izvršbe zarubili je vsekakor dobro vložiti tudi izvršbo na nepremičnine. Potrebno je poudariti, da lahko sodišče v roku 8 dni dovoli drugo sredstvo izvršbe, torej izvršbo drugega premoženja, ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini. Prav tako se moramo zavedati, da predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati (razen ko gre za uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastavno pravico na nepremičninah (hipoteko) oz. za poplačilo zemljiškega dolga).

Izvršba premičnin

Pestra ponudba storitev s področja izvršbe tudi v podjetju Converta

Tudi v Converti se ukvarjamo tako s sodno kot tudi izvensodno izterjavo terjatev. Odlikujejo nas mednarodne izkušnje in poznanstva, ki smo jih z leti poslovanja pridobili. Ker sodelujemo tudi s tujimi odvetniškimi pisarnami smo izjemno uspešni tudi pri izterjavi terjatev v tujini. S stranko ves čas ohranjamo pozitiven in korekten odnos, možnost sodelovanja med našo stranko in dolžnikom pa tako ostaja tudi po uspešni izterjavi terjatve.

Vas zanima več o sami izvršbi? Kontaktirate nas lahko tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o izvršbi na podlagi verodostojne listine še zastavljajo ter vam tako pomagali pri odločitvi o začetku postopka izvršbe. Seveda pa se lahko oglasite tudi v naši poslovalnici, kjer se bomo posvetili vašemu primeru ter skupaj z vami poiskali najprimernejšo rešitev.