Odkup in knjiženje slabih terjatev - Converta d.o.o.

odkup terjatev in provizijaVas zanima odkup terjatev oz. njihovo knjiženje? Najprej pojasnimo, kaj odkup terjatev sploh pomeni. Gre za storitev, ki vam lahko prihrani mnogo skrbi in izgubljenega časa za ukvarjanje s terjatvami, poleg tega pa sredstva, zmanjšana zgolj za provizijo, na vaš račun prejmete praktično takoj. Tako lahko nemoteno financirate vaše poslovanje, hkrati pa izterjavo in ukvarjanje z dolgovi prepustite strokovnjakom. Družba Converta d.o.o. je specializirana za upravljanje s terjatvami. Smo eno izmed največjih družb v Sloveniji, ki se ukvarja s problematiko plačilne nediscipline. Naše storitve zajemajo izvajanje aktivnosti pred zapadlostjo terjatev, ob valuti in po zapadlosti terjatev. Ker je vedno več težav na področju zapadlih terjatev, se je naša družba osredotočila in se specializirala za podporo na področju zapadlih terjatev, torej odkup in knjiženje slabih (zapadlih) terjatev.

VEČ O SODNI IZTERJAVI

Odkup terjatev - provizija odvisna od posamičnega primera

Za odkup terjatev kupec zaračuna določeno provizijo, ki znaša nekaj odstotkov polne cene. Kupec za terjatev ne plača celotnega zneska, ampak le med 80 in 90 odstotkov cene. Preostalih deset pa plača po opravljeni storitvi. No, na teh deset odstotkov se ponavadi zaračuna provizija. Z odkupom terjatev in pogoji odkupa se navadno ukvarjajo banke ali pa finančne družbe. Pogoj za odkup je izstavljen račun, na osnovi katerega preverimo verodostojnost terjatve. Odkupi terjatev so ponavadi bolj namenjeni majhnim in srednje velikim podjetjem. Zlasti privlačno je za startup podjetja, kajti ta so na začetku odvisna od rednega plačila strank.

Odkup terjatev kniženje

PRENOS TERJATVE

Hiter in ugoden odkup slabih terjatev - knjiženje prepustite strokovnjakom

Transakcija pri odkupu terjatev se izvede zelo hitro, takšno je lahko tudi knjiženje. Ponavadi se denar nakaže v parih dneh, v določenih primerih pa tudi v 24 urah. Na ta način lahko hitro in učinkovito pridete do sredstev na vašem poslovnem računu in si zagotovite nemoten finančni pretok brez dolgotrajnega čakanja na prilive.Potrebujete denarna sredstva pred zapadlostjo terjatev? Družba Converta je pravi naslov za vas. Z odkupom terjatev (do pravne ali fizične osebe) vam omogočimo, da dobite denar pred rokom zapadlosti terjatve in si s tem povečate likvidnost.
Vabljeni.

Preberite si najpogostejša vprašanja in odgovore:http://www.converta.si/drugo