Odkup terjatev - zakaj je potrebna provizija?

Odkup terjatev ali z drugo besedo faktoring je oblika prenosa terjatev, ki jo lahko prevzame tudi ustrezno usposobljena družba. Skorajda vsakemu podjetju se je že kdaj zgodilo, da so njihove stranke postale neplačniki in prav plačilna nedisciplina je pogost razlog, zaradi katerega vse pogosteje prihaja do potreb po odkupu. Sedaj, ko razumemo pojem »odkup terjatev«, moramo raztolmačiti še pojem »provizija«. Provizija je tisti strošek, ki ga za odkup terjatev usposobljena družba (lahko rečemo tudi strokovnjak) zaračuna vlagatelju za profesionalno izveden odkup terjatev. Pri tem pa je ključnega pomena dobro sestavljena pogodba o sodelovanju, ki jo je potrebno skleniti pred samim odkupom terjatve. Pogodba je zelo pomemben člen v samem postopku, zato mora biti sestavljena premišljeno, vsebovati pa mora tudi dogovor o proviziji. Prav tako se morata upnik in prevzemnik dogovoriti tudi o tem, ali je v provizijo vštet tudi DDV. Če ste se torej odkupa lotili sami in ste bili pri tem neuspešni, se lahko zanesete na pomoč strokovnjakov iz družbe Converta. Za zapadle terjatve vam namreč ponudimo tudi možnost odkupa terjatev brez regresne pravice, predstavili pa vam bomo tudi postopek odkupa z regresno pravico.

Provizija - na kakšen način jo plačamo?

Provizijo lahko poimenujemo tudi strošek upravljanja, vendar pa provizija ni izplačana direktno. To pomeni, da se provizija pri odkupu terjatev z ali brez regresne pravice odšteje od sredstev v upravljanju in prav iz tega razloga je potrebna premišljena sestava pogodbe o sodelovanju obeh strani. Provizija je pri odkupu terjatev z regresno pravico ali brez nje izražena v % (odstotkih). V družbi Converta za odkup terjatev z ali brez regresne pravice izračunamo provizijo na odkup terjatev, provizija pa znaša le nekaj odstotkov od polne cene. To pomeni, da pri odkupu terjatve kupec plača med 80 in 90 % cene, preostalih 10 % pa plača šele po opravljeni storitvi in prav teh 10 % je običajno osnova za izračun provizije. Ob proviziji ne smemo pozabiti tudi na DDV, saj je po zakonih storitev odkupa terjatve (tako tistih z, kot tudi tistih brez regresne pravice), obdavčljiva.

Odkup terjatev in DDVodkup terjatev provizija

Kako pa je z obračunom DDV?

Pri odkupu terjatve in izračunu provizije moramo omeniti še DDV, saj brez DDV pri odkupu terjatev z ali brez regresne pravice ne gre. Tudi DDV mora biti del sestavljene pogodbe o odkupu terjatve - to z drugimi besedami pomeni, da se morata upnik in prevzemnik obvezno predhodno dogovoriti, ali je v samo vrednost provizije vštet tudi DDV, ali pa DDV ni vštet v provizijo. Pogodba, o kateri govorimo v tem primeru, je kupna pogodba o odkupu terjatve, po sklenitvi katere lahko usposobljena družba tudi izvede odkup terjatve z regresno pravico ali brez.

VEČ O ODKUPU ZAPADLIH TERJATEV

Pri odkupu terjatve nikar ne tvegajte

Če se odkupa terjatev ne lotite sami, potem izberite družbo, ki je vredna zaupanja. V družbi Converta se lahko pohvalimo z visoko kakovostjo storitev, ki jih nudimo našim strankam, saj vedno iščemo rešitve, ki vam kar najbolj ustrezajo. Pri tem moramo poudariti še dejstvo, da smo do provizije upravičeni le, če je bil naš odkup terjatev uspešno izveden. Ker je plačilna nedisciplina danes zelo razširjen problem in bo najverjetneje v prihodnjih letih problem še bistveno večji, si pri odkupu terjatev zagotovite strokovno pomoč in ekipo z izkušnjami. Skupaj bomo sestavili ustrezno pogodbo o odkupu terjatve, v katero bomo vključili tudi provizijo in DDV, saj se bomo tako izognili morebitnim kasnejšim težavam. Vaš problem, ki zahteva odkup terjatve lahko opišete in nam ga pošljete kar preko obrazca na naši spletni strani, prav tako pa nas lahko tudi pokličete. Trenutno vodimo več kot 800 postopkov izvršb in pravd, z veseljem pa bomo pri odkupu terjatev pomagali tudi vam. Skupaj bomo ustrezno rešili problematiko plačilne nediscipline.