Zastaranje terjatev v izvršilnem postopku - osnovne informacije

Zastaranje terjatev lahko upniku preprečuje, da bi od dolžnika zahteval poravnanje obveznosti. Za upnike je tako zelo pomembno, da upoštevajo zastaralni rok terjatev, če želijo priti do poravnave prej, preden bi prišlo do zastaranja terjatev. Pogosto je najboljša izbira odstop terjatve v izterjavo - tako je izterjava zastavljene terjatve hitra in brez izvršilnega postopka, za kar poskrbijo specializirani strokovnjaki.


Kdaj začne teči zastaranje terjatev - v izvršilnem postopku in nasploh


Zastaralni rok terjatev začne teči že takoj naslednji dan po prvem dnevu, ko bi upnik potencialno že lahko začel z izterjavo. Če je bil rok za poravnavo obveznosti 9. v mesecu, začne torej zastaralni rok terjatev teči z 10. dnem istega meseca. Obstajajo pa tudi izjeme, za katere začne zastaralni rok teči kasneje. Običajni zakonski rok za zastaranje terjatev je 5 let, vendar pa tudi tukaj zakon predvideva nekaj izjem. Med drugim je denimo posebnost zastaranje terjatve v izvršilnem postopku - v primeru izvršilnega postopka namreč velja 10-letni rok za zastaranje terjatve. Izvršba oziroma pravnomočna sodna odločba lahko torej podaljša rok za zastaranje terjatev. Podaljšan rok za zastaranje terjatev v izvršilnem postopku pa je možen tudi z odločbo drugega pristojnega organa, ne le s sodno izvršbo. Zastaranje terjatve v izvršilnem postopku je tako specifično področje. Precej daljši rok od običajnega za zastaranje terjatev v izvršilnem postopku je povezan z dejstvom, da je pristojni organ nedvoumno ugotovil obstoj in višino dolga, na podlagi česar je bil sprožen izvršilni postopek. Seveda pa je želja večine upnikov ta, da se jim z vprašanjem zastaranja terjatve v izvršilnem postopku sploh ne bi bilo treba ukvarjati, saj želijo priti do poplačila v najkrajšem možnem času.


Z našo pomočjo zastaranje terjatev ne bo težava


Pri družbi Converta pomagamo upnikom, da preprečijo zastaranje terjatev. Izvršba večinoma ni potrebna, saj si prizadevamo za izvensodno izterjavo zastavljene terjatve. Zastaranje terjatve v izvršilnem postopku ne bo več dilema. Izterjava zastavljene terjatve je lahko hitrejša, kot si predstavljate!

Prednostne terjatve v prisilni poravnavi: https://www.vsi.si/sodne-izvrsbe-converta-doo/prednostne-terjatve-v-prisilni-poravnavi

ODSTOP TERJATVE

IZVENSODNA IZTERJAVA

Zastaralni rok terjatveZastaranje terjatve