Odkup terjatev in DDV ter sestava pogodbe o odkupu terjatve


Odkup terjatev in DDV je pogosta tematika, s katero se srečuje vsaka izmed izterjevalskih agencij. Prodaja terjatev podjetju omogoča, da že v nekaj dneh pridobi nova finančna sredstva. Prav tako se lahko s prodajo terjatve prodajalec izogne tveganju za neplačilo in dela, ki ga zahteva upravljanje s terjatvijo (stroški in izterjave). Pogodba o odkupu terjatve je nujno potreben dokument, ki ga je potrebno sestaviti in skleniti ob odkupu terjatve, pri katerem se moramo seznaniti tudi z DDV. Odkup terjatev ureja Obligacijski zakonik, v členih 417 do 426. Pri tem se morata upnik in prevzemnik dogovoriti, ali je v vrednost provizije vštet tudi DDV ali ne. Z odkupom zapadlih terjatev se ukvarjamo tudi v podjetju Converta. Ker so naše storitve s področja upravljanja terjatev zelo raznolike vas vabimo, da nas obiščete. Seznanili vas bomo tudi s postopkom odkupa terjatev brez regresne pravice.

Odkup terjatev in DDV pogodbaOdkup terjatev pogodba vzorec

Odkup terjatev in sklenitev pogodbe


Sklenitev pogodbe je pri odkupu terjatev izjemno pomemben korak. Podjetje, ki se ukvarja z odkupom terjatev sklene kupno pogodbo, na podlagi katere odkupi zapadle ali nezapadle terjatve. Sam postopek odkupa terjatve po sklenitvi pogodbe ni zahteven, odločimo pa se lahko tudi za odkup terjatev brez regresne pravice, pri čemer 80-90% nakupne vrednosti prejmete takoj. Pri odkupu terjatev moramo biti seznanjeni tudi z DDV. V podjetju Converta vas bomo z veseljem seznanili s pogoji odkupa terjatve.


Odkup terjatev in DDV v našem podjetju


Odkup terjatev in DDV sta tesno povezana. Pri odkupu terjatve je osnova za obračun DDV od odkupa zapadlih terjatev enaka znesku, ki ga davčni zavezanec (prejemnik) izterja nad zneskom, plačanim upniku. Vzorec pogodbe o odkupu terjatve si lahko ogledate tudi v podjetju Converta, v katerem se že veselimo sodelovanja z vami.

CONVERTA SODNE IZVRŠBE

SODNA IZTERJAVA