Zapadlost terjatve in stale storitve Converta


Zapadlost terjatve se šteje od dneva naprej, ko dolžnik zamuja s plačilom. Do neplačanih terjatev prihaja vse pogosteje, zato so postopki po zapadlosti terjatve (kadar se ne odločimo za odpis terjatve) pogosto žal nujni. V Converti smo se specializirali za podporo na področju zapadlosti terjatve, za vas pa uredimo izvensodne oziroma predsodne terjatve iz poslovanja, sodne terjatve, prijavo terjatev v stečajno maso, odkup po zapadlosti terjatve ter mednarodna bonitetna poročila.


Ali zapadlost terjatve poslabša odnose s stranko?


Zapadlost terjatve in izterjava imata negativen prizvok, vendar ni nujno temu tako. Ob zapadlosti terjatve se lahko odločimo za odpis terjatve ali pa sprožimo postopek izterjave. Za nadaljnje dobre odnose s stranko je bistvenega pomena, da se postopka lotimo primerno in prijazno. Mi vam pomagamo, in sicer ne samo pri tem, da bodo vsi postopki po zapadlosti terjatve izvedeni pravilno, temveč tudi pri tem, da boste s stranko ohranili korektne in neokrnjene odnose tudi v prihodnje.

Zapadlost terjatve iz poslovanjaOdpis neplačane terjatve

Kdaj se odločimo za odpis terjatve?


Odpis terjatve pomeni, da se podjetje odpove nadaljnji izterjavi, dolg pa se iz poslovnih knjig izbriše. Za odpis terjatve se odločimo, ko obstaja sum, da bodo postopki po zapadlosti terjatve neuspešni. Odpis terjatve moramo utemeljiti z ustrezno listino. Pri tem vam lahko v družbi Converta pomagamo.


Zakaj bi se pri zapadlosti terjatve ali odpisu terjatve odločili za nas?

V podjetju Converta že vrsto let sodelujejo strokovnjaki na področju financ in prava. Rešili smo že veliko primerov zapadlosti terjatve, terjatev iz poslovanja, odstopov terjatve, izvršbe ali odpisa terjatve, zagotavljamo pa:

  • kakovostne rešitve, ki vam ustrezajo,
  • natančno poznavanje zakonov,
  • prilagajanje spremembam na trgu,
  • časovno prilagajanje strankam,
  • različne možnosti plačila - pri čemer smo do provizije upravičeni le ob uspešni izterjav.


Ukvarjamo se z zapadlostjo terjatve, odpisom terjatve in drugimi storitvami doma in v tujini (naši partnerji so iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, BIH, Črne Gore, Srbije, Češke, Nemčije, Velike Britanije in drugih držav), pomagamo pa posameznikom in podjetjem.

ODKUP TERJATEV IN DDV

IZVENSODNA IZTERJAVA TERJATEV