Terjatve - kaj je to in zakaj do nje pride


Terjatve
so postopki oziroma pravice, da za opravljeno storitev ali dobavo zahtevamo plačilo. Kot poslovne terjatve oziroma terjatve iz poslovanja se štejejo le naložbe, povezane s finančnimi prihodki, ki izhajajo iz njih. Plačilna nedisciplina je relativno pogost pojav, ki lahko bistveno okrni naše poslovanje. Kot terjatev razumemo vsak dogodek, dokler račun ni poravnan. Ločimo dolgoročno in kratkoročno terjatev. Kratkoročne terjatve se praviloma realizirajo v manj kot letu dni, tiste, ki se udejanjijo kasneje, pa spadajo med dolgoročne terjatve. Te so večinoma blagovni in potrošniški krediti, predujmi in varščine, terjatve iz finančnega najema ipd. Če je dolžnik v stečajnem postopku, sledi prijava terjatve v stečaj.

Prijava terjatve v stečaj Ljubljana

Terjatve in druge storitve Converta


V primeru neplačila se lahko odločimo za odpis terjatve, sami skušamo poskrbeti za izplačilo ali pa za terjatev najamemo zunanje podjetje. V podjetju Converta, terjatve Ljubljana, vam lahko pomagamo. Opravljamo raznolike storitve na področju upravljanja terjatev, te so:

  • izvensodna izterjava terjatev,
  • sodne terjatve,
  • mednarodna izterjava terjatev,
  • terjatve v prisilni poravnavi,
  • odkup zapadlih terjatev,
  • prijava terjatve v stečaj,
  • bonitetne ocene terjatev,
  • terjatve za odloženi davek
  • terjatve iz poslovanja.

Nudimo pa tudi pravno in finančno svetovanje ter izobraževanja.

ODKUP ZAPADLIH TERJATEV

Terjatve iz poslovanja

Postopek prijave terjatve v stečaj


Prijava terjatve v stečaj se mora izvršiti najkasneje v treh mesecih od oklica o začetku stečaja, da ne pride do zapadlosti terjatve v stečajnem postopku. Postopek prijave terjatve v stečaj je sledeč:
1. Preverimo, ali je dolžnik v stečajnem postopku.
2. Terjatev prijavimo v stečajno maso pri pristojnem sodišču (v roku treh mesecev).
3. Preveriti in pripraviti je potrebno vse dokumente, ki dokazujejo upravičenost terjatve.
4. Izpolnimo prijavo terjatve v stečaj na pristojnem sodišču.
5. Priložimo dokumente, ki so osnova za terjatev (fakture, dobavnice, pogodbe, potrjen izpisek odprtih postavk ipd.).


Postopek lahko izvedete sami, če vas skrbi, da bi prišlo do zapadlosti terjatve v stečajnem postopku zaradi pomanjkanja izkušenj ali nepoznavanja pravil in postopkov, pa lahko storitev prepustite nam. Smo med najuspešnejšimi podjetji za terjatve v Ljubljani in drugje po Sloveniji, kar smo dokazali z uspešnim reševanjem težav za številna podjetja, naš širok tim pa lahko prevzame tudi več tisoč terjatev hkrati!

ODKUP TERJATEV IN DDV