Zastaranje terjatev - kakšen je zastaralni rok terjatev

Zastaranje terjatev pomeni, da upnik po določenem času od nastanka terjatve ne more več terjati izpolnitve terjatve od dolžnika in ga torej tudi ne more tožiti. Zastaralni rok terjatev torej začne teči prvi naslednji dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti (ko terjatev zapade v plačilo). Za upnike je tako zelo pomembno, da upoštevajo zastaralni rok terjatev, če želijo priti do poravnave prej, preden bi prišlo do zastaranja terjatev. Čas, ki je potreben za zastaranje je določen na podlagi zakona, kar pomeni, da ga upnik in dolžnik na podlagi dogovora ne moreta niti skrajšati niti podaljšati. Splošni zastaralni rok terjatev je 5 let in velja za vse terjatve, za katere v zakonu ni določen drugačen zastaralni rok. Po obligacijskem zakoniku terjatve in obveznosti po določenem roku tudi zastarajo. Ko zastara glavna terjatev, z njo zastarajo tudi stranske terjatve, kot so terjatve za obresti, plodove, stroške in pogodbene kazni.

Zastaranje terjatev

IZTERJAVA V TUJINI

ODSTOP TERJATEV

Zastaranje terjatve upravnika, zavarovalnice, glavne terjatve ...

Zastaralni roki terjatevDružba Converta d.o.o. je specializirana za upravljanje s terjatvami. Smo eno izmed največjih družb v Sloveniji, ki se ukvarja s problematiko plačilne nediscipline. Naše storitve zajemajo izvajanje aktivnosti pred zapadlostjo terjatev, ob valuti in po zapadlosti oz. zastaranju terjatev. Ker je vedno več težav na področju zapadlih terjatev, se je naša družba osredotočila in se specializirala za podporo na področju zapadlih terjatev, torej odkup in knjiženje zapadlih terjatev. Pri družbi Converta pomagamo upnikom, da preprečijo zastaranje terjatve, npr. upravnika, zavarovalnice, glavne terjatve ... Izvršba večinoma ni potrebna, saj si prizadevamo za izvensodno izterjavo zastavljene terjatve.

Zastaranje terjatev v izvršilnem postopku tako ne bo več dilema.

Ali ste tudi vi med tistimi upniki, ki jih skrbi zastaranje terjatev? Brez skrbi. Družba Converta vam bo pomagala do izterjave, preden bo prepozno. Zato nikar ne odlašajte in še danes ukrepajte.

Vabljeni.