Zakaj je bonitetna ocena podjetja tako zelo pomembna?

Veliko posameznikov se sprašuje, kaj boniteta podjetij pravzaprav pomeni. Boniteta poslovanja predstavlja uspešnost poslovanja posameznega subjekta na trgu, (gospodarske družbe, zadruge ali samostojnega podjetnika) v daljšem obdobju. Boniteta poslovanja je pomembna pri prijavah na javne razpise in pri oddajanju vloge za kredit, poleg tega pa je bonitetna odličnost pomembna tudi zaradi sklepanja poslov z našimi potencialnimi partnerji. Dan danes skoraj vsak subjekt na trgu pred sklepanjem poslov preveri bonitetno ocena partnerskega podjetja ter tako oceni ali je poslovanje z dotičnim subjektom na trgu varno in zanesljivo.

Analiza bonitete podjetja obsega več kategorij:

 • splošne podatke o poslovnem subjektu,
 • obrazložitev bonitetne ocene z grafi in tabelami,
 • podatke o prejemkih in izdatkih z računov,
 • podatke o neporavnanih obveznostih,
 • podatki o dejavnosti, v katero sodi podjetje,
 • analizo poslovne uspešnosti, finančne stabilnosti in plačilne sposobnosti.

Kdaj se subjekti na trgu lotijo izračuna bonitete podjetja?

Bonitetna odličnost podjetja je pomembna zaradi številnih aktivnostih, v katerih se podjetje udeležuje. Med drugim je boniteta podjetja izjemno pomembna, kadar podjetje potrebuje kredit, pa tudi pri udeležbi na javnih razpisih. Nenazadnje je boniteta podjetja pomembna tudi za naše poslovne partnerje, saj se bodo le-ti prav na podlagi bonitete našega podjetja odločali ali z nami stopiti v sodelovanje ali ne. Vidimo lahko torej, da ni pomembna zgolj bonitetna ocena partnerskega podjetja, pač pa tudi našega.

bonitete podjetij

Kdo se ukvarja z izračunom bonitete podjetij in kako le-ta poteka?

Z izračunom bonitete podjetij se ukvarjajo bonitetne hiše pa tudi banke. Vsaka bonitetna hiša izračunava in objavlja različne bonitetne kazalnike, za katere ima izdelano lastno metodologijo. V Sloveniji je najbolj razširjena uporaba bonitetnih ocen, ki jih objavlja podjetje Bisnode (Gvin.com, Bonitete.si, iBON) in ki jih uporabljamo tudi na Borzi terjatev. Nasploh velja, da so najpomembnejši kazalniki, ki vplivajo na boniteto podjetja, kazalniki likvidnosti. Banke pri obračunu bonitete podjetja najpogosteje pregledajo vse papirje, ki prikazujejo poslovanje podjetja in ocenjujejo predvsem ali je podjetje zmožno odplačevati obstoječe in morebitne nove dolgove. Tako lahko določijo verjetnost zamude plačila dolga. Nasploh so informacije, ki najbolj zanimajo banko:

 • obstoječ delež dolga,
 • donosnost podjetja ( kako uspešno je lahko podjetje),
 • likvidnost podjetja.

Možnost izračuna bonitetne ocene tudi v podjetju Converta

Tudi v podjetju Converta se ukvarjamo z izračunom bonitete podjetja. Pomagamo vam tako pri pridobitvi vaše bonitetne ocene kot tudi pri pridobitvi bonitetne ocene vašega (potencialnega) poslovnega partnerja doma ali v tujini. Prisotni smo po celem svetu – bonitetno poročilo vam priskrbimo iz več kot 110 držav po vsem svetu.

Bonitetna ocena terjatev je narejena na podlagi naslednjih kriterijev:

 • čas od zapadlosti terjatev;
 • znesek terjatev;
 • bonitetna ocena podjetja dolžnika;
 • pravni naslov iz katerega izvira dolg (npr. prodaja blaga, storitev, posojilo, itd..);
 • razpoložljivost podatkov o terjatvi (stanje dokumentacije, finančni podatki, ipd.);
 • kako se je izvajala izterjava terjatev oz. dolga do trenutka prenosa

boniteta odličnosti

Poleg bonitetne ocene se v Converti ukvarjamo tudi z izterjavo

Poleg bonitetne ocene podjetja pa ponujamo še številne druge storitve. Tako lahko svojim strankam pomagamo tudi pri izterjavah njihovih terjatev. Izterjavo ponujamo tako doma kot tudi v tujini. Predvsem mednarodna izterjava je lahko za mnoge stranke izjemno naporna in zapletena, saj ne poznajo legislative države, v kateri se izterjava dogaja. V Converti smo prav zaradi poznavanja številnih tujih odvetniških družb pri mednarodnih izterjavah izjemno uspešni. V kolikor pa izvensodna izterjava ne obrodi sadov lahko postopek izterjave premaknemo na sodišče.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem dogovorili na vsa vprašanja, ki se vam o obračunu bonitete še zastavljajo ter vam tako omogočili varnejše in boljše poslovanje vašega podjetja.