Kakšne so prednosti odkupa terjatve in kdo odkup izvaja?

Odkup terjatev predstavlja eno od možnosti prenosa terjatve iz enega lastnika na drugega. Pri prenosu terjatve se odkupi nominalna vrednost terjatve pred njeno dospelostjo po diskontni vrednosti. Za odkup terjatev so se specializirala nekatera podjetja, ki terjatev odkupijo, nam pa več ni potrebno skrbeti za izterjavo, saj bo skrb za to prevzela institucija, ki nam je terjatev odkupila. To je seveda izjemno praktično, saj za ukvarjanje z zapadlimi, a neplačanimi terjatvami lahko porabimo tudi zelo veliko časa, ki bi ga podjetje moralo vlagati v svoje prihajajoče posle ter razvoj novih tehnologij in produktov. Z odkupom terjatve bomo dosegli prav to – povrnjena nam bodo denarna sredstva, poleg tega pa bomo imeli čas, da se ukvarjamo z dejanskim poslom.

Prednosti odkupa terjatev za podjetje, ki terjatev proda, je mnogo. Najprej je potrebno izpostaviti izboljšanje likvidnosti podjetja. Z odkupom terjatev si kot naročnik lahko zagotovimo denarna sredstva na svojem računu, že ob izstavitvi računa ali ob zapadlosti. Tudi denarni tok podjetja z odkupom terjatve, postane predvidljiv, saj enostavneje planiramo bodoče denarne tokove saj ne prihaja več do zamud pri plačilih. Podjetju se po odkupu terjatve izboljša tudi kreditni potencial, saj z odkupom terjatev, pridobimo tekoče financiranje, limiti, ki jih imamo na bankah pa se tako sprostijo. Nenazadnje nam odkup terjatve omogoča hitrejši obrat sredstev podjetja, saj nam ni potrebno čakati na dolge plačilne roke. Nenazadnje pa se je potrebno zavedati, da z odkupom terjatve učinkovito upravljamo svoje terjatve.

Kako odkup slabih terjatev sploh poteka in kaj vse potrebujemo?

Pri odkupu slabih terjatve se podjetja navadno držijo utečenega postopka. Podjetje, ki se z odkupom terjatve ukvarja bo z nami sklenilo pogodbo. Postopek odkupa terjatev je relativno preprost, saj kot dokazilo služi že predložena fotokopija računa ali dokumentacija, iz katere izhaja, da je obstoj terjatev, ki se prodaja, resničen.

Odkup terjatev provizija

Odkup terjatve z regresno pravico

Kaj pomeni odkup terjatve brez oz. z regresno pravico?

Ločiti moramo tudi med dvema možnima načinoma: odkup terjatve brez regresne pravice ter odkup terjatve z regresno pravico. V primeru, da želimo zapreti odprte terjatve, se lahko odločimo za odkup terjatev brez regresne pravice. Pri prvem odkupu terjatev brez regresne pravice pred financiranjem zavarujemo terjatve odstopnika in v kolikor dolžnik do datuma zapadlosti terjatve ne poravna svojih obveznosti, plačilo namesto dolžnika poravna faktor. Pri odkupu terjatve z regresno pravico, ki se uporablja predvsem v primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno, pa odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.

Možnost odkupa terjatve ponujamo tudi v podjetju Converta

Tudi v podjetju Converta ponujamo odkup terjatev z minimalno provizijo, s katerim bomo vašemu podjetju omogočili hiter dostop do likvidnih sredstev, ki jih podjetje potrebuje. Višina cene oz. stroškov odkupa slabe terjatve je najpogosteje odvisna od vrste terjatev, morebitnega zavarovanja terjatev, števila kupcev, njihove bonitete ter dolžine financiranja.

Poleg odkupa terjatev ponujamo še druge storitve za podjetja

Poleg odkupa terjatev ponujamo tudi druge storitve, ki so natančno predstavljene na naši spletni strani. Med drugim ponujamo kakovostno izterjavo terjatev doma in v tujini, pri kateri smo, tudi zaradi poznavanja različnih tujih partnerjev izjemno uspešni. Svojim strankam pa ponujamo tudi izračun bonitetne ocene podjetja ter svetovanje v stečajnem postopku ter nekaterih drugih postopkih, v katerih se lahko podjetja znajdejo.

V primeru dodatnih vprašanj o odkupu terjatev in proviziji ali o drugih storitvah, ki jih ponujamo, smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo hitro in natančno odgovorili na vprašanja ter vam tako pomagali pri odločitvi. Dobrodošli pa ste tudi v naši poslovalnici, kjer vam bomo pomagali pri reševanju nastalega problema.

VEČ O ODKUPU ZAPADLIH TERJATEV >>