Ali se je tudi pri nas uveljavila možnost e-izvršbe in kako poteka?

Izvršba, ki je urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, je sredstvo s pomočjo katerega lahko posamezniki izterjajo terjatve od svojih dolžnikov. Gre za sredstvo, ki je pravno regulirano in tako upnikom omogoča relativno varno pot za povračilo svojih terjatev. Ker cel svet teži k temu, da se postopki digitalizirajo, se je tudi pri nas pričela vse bolj uporabljati e-izvršba, s pomočjo katere je sam postopek e- izvršbe veliko enostavnejši in tudi hitrejši.

E-izvršbo lahko vložimo na portalu e-sodstvo, kjer nam je na voljo obrazec, ki ga moramo pred vložitvijo e-izvršbe izpolniti. Predlog za izvršbo je potrebno vložiti pri krajevno pristojnem sodišču; krajevna pristojnost je odvisna od načina izvršbe.

Tudi e-izvršbo lahko, tako kot normalno izvršbo, vložimo na podlagi dveh pravnih naslovov:

 • na podlagi izvršilnega naslova,
 • na podlagi verodostojne listine.

Pri tem kot izvršilni naslov štejemo:

 • izvršljivo sodno odločbo (sodba ali sklep s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti, arbitražna odločba) in sodna poravnava;
 • izvršljiv notarski zapis;
 • drugo izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.

Na drugi strani med izvršilno listino štejemo:

 • fakturo (račun, obračun obresti),
 • menico in ček s protestom in povratnim računom,
 • javno listino (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
 • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
 • po zakonu overjeno zasebno listino (npr. cesijska pogodba),
 • listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
 • plačilno listo (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,...).

e-izvršba

Računati moramo tudi s pritožbo dolžnika, ki lahko poda ugovor zoper e-izvršbo

Dolžnik se lahko tudi na e-izvršbo pritoži in nemalokrat v postopku tudi uspe. V primeru pritožbe zoper e-izvršbo mora dolžnik jasno navesti vsa dejstva in predložiti vse dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. V primeru, ko je ugovor utemeljen, sodišče v postopkih na podlagi verodostojne listine razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, in se ta predlog obravnava kot tožba v pravdnem postopku.

Kako se je najbolje lotiti e-izvršbe?

Pomembno je, da pred vložitvijo e-izvršbe dolžnika opomnimo na njegov dolg in mu damo dodaten rok, v katerem lahko le-ta svoj dolg poravna. Izvršbo vložimo šele, če s prvotnim opominom nismo uspešni.

V precej nezavidljivi situaciji se znajdemo, kadar je naš dolžnik v prisilni poravnavi ali v stečaju, saj je takrat tudi e-izvršba otežena. Naše terjatve se namreč vštevajo v stečajno maso, poplačujejo pa se ne v celoti.

Možnost e-izvršbe ponujamo tudi v podjetju Converta

Tako izvršba kot tudi e-izvršba sta definirani v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Postopek e-izvršbe je relativno preprost in se zato zanj odloča vse več ljudi. Tudi v podjetju Converta svojim strankam ponujamo možnost e-izvršbe, saj tako omogočimo svojim strankam, da hitro in enostavno pridejo do denarja, ki jim ga dolžniki dolgujejo. Poleg izterjave dolgov v Sloveniji, ponujamo še možnost mednarodne izterjave. V kolikor izvedene aktivnosti izterjave ne doprinesejo nobenega učinka, lahko nadaljujemo postopke izterjave na sodišču. Sodna izterjava je običajno povezana z velikimi stroški brez zagotovila za uspeh, zato je potrebno ugotoviti smotrnost začetka sodnega postopka. S svojimi poznanstvi v tujini smo tudi pri izterjavi mednarodnih terjatev izjemno uspešni. Poleg možnosti izterjave pa se v podjetju Converta ukvarjamo še z drugimi storitvami. Tako vam lahko na primer pomagamo v primeru stečaja vašega partnerja, poleg tega pa lahko pomagamo tudi pri pridobitvi bonitetne ocene tako vašega kot tudi partnerskega podjetja.

VEČ O IZTERJAVI NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE