Kaj je boniteta podjetja in kako jo izračunamo?

Bonitetna ocena (ali kar boniteta podjetja) predstavlja izjemno pomemben kazalnik uspešnosti podjetja. Boniteta podjetja je določena glede na uspešnost poslovanja dotičnega podjetja in temelji na razvrščanju podjetja znotraj primerljivih skupin, glede na panogo v kateri se podjetje nahaja, velikost podjetja, velikost skupnih prihodkov, število zaposlenih in drugih kriterijev. Bonitetne ocene navadno izvajajo za to specializirane bonitetne agencije. Bonitete podjetij pa izdelujejo tudi banke in druge finančne institucije, vendar le za lastno uporabo, ko se odločajo za naložbo v določeno podjetje.

Na čem temelji obračun bonitete podjetja?

Boniteta podjetja temelji na analizi poslovanja podjetja v preteklem poslovnem letu. S pomočjo bonitetne ocene ocenimo, kako uspešno in kako učinkovito je podjetje pri svojem poslovanju. Višja, kot je bonitetna ocena podjetja, manjše je tveganje pri poslovanju s takšnim podjetjem. Analiza poslovanja, ki predstavlja tudi temelj bonitetne ocene, se pripravlja na oceni računovodskih podatkov, te pa črpamo iz računovodskih izkazov. Vsaka bonitetna hiša ima določene svoje kriterije oz. kazalnike za določanje bonitetne ocene. Na splošno se za analizo poslovanja podjetja uporabljajo enaki kazalniki.

Izračun bonitete

Kako se glede na boniteto podjetja odločiti, ali bomo z njim poslovali?

Poznamo tri različne vrste bonitet:

 • kreditna bonitetna ocena (credit rating)
 • nekreditna bonitetna ocena (non-credit rating)
 • ostale bonitetne ocene (other ratings)

Pri odločanju, ali bomo s podjetjem poslovali ali ne, se najpogosteje oziramo po kreditni boniteti podjetja. Kreditna ocena namreč predstavlja mnenje o kreditnem tveganju določenega podjetja. Znotraj kreditne bonitete podjetja lahko ločimo med:

 • kratkoročno bonitetno oceno (za poslovanje do 1 leta)
 • dolgoročno bonitetno oceno (ocena poslovanja nad 1 letom).

Boniteta podjetja je izjemno pomembna, kadar želimo vstopiti v sodelovanje z drugimi podjetji, saj bo večina podjetji prej preverila boniteto našega podjetja ter se na njeni podlagi odločila za sodelovanje. Z dobro boniteto podjetja je namreč tveganja za poslovanje z njim veliko manjše kot pri slabši bonitetni oceni.

Kako je narejen izračun bonitete, ki ga posredujemo v Converti?

Tudi v podjetju Converta se zavedamo, da je bonitetna odličnost vaših poslovnih partnerjev za poslovanje vašega podjetja izjemno pomembna. Prav zato lahko namesto vas pridobimo bonitetne ocene vaših poslovnih partnerjev tako doma kot tudi v tujini. Poleg tega se lahko v Converti pohvalimo še z nekaterimi drugimi prednostmi. Cene za katere storitve opravljamo, so izjemno konkurenčne. S pomočjo bonitetne ocene, ki jo bomo pripravili za vas, pa bodo vaše investicije veliko varnejše, enostavnejša pa bo tudi odločitev ali z določenim poslom sploh začeti poslovati ali ne.

Izračun bonitete, ki vam jo posredujemo, je narejen na podlagi:

 • časa od zapadlosti terjatev;
 • zneska terjatev;
 • bonitetne ocena dolžnika;
 • pravnega naslova iz katerega izvira dolg (npr. prodaja blaga, storitev, posojilo, itd..)
 • razpoložljivost podatkov o terjatvi (stanje dokumentacije, finančni podatki, ipd.);
 • podatka o tem, kako se je izvajala izterjava terjatev oz. dolga do trenutka prenosa.

Obračun bonitete

Poleg izračuna bonitete poslovanja ponujamo še druge storitve

Nikakor pa ne smemo pozabiti na ostale storitve, ki jih svojim strankam v podjetju Converta ponujamo. Stranke se lahko odločijo za našo pomoč pri izterjavi terjatev tako doma, kot tudi v tujini. S svojo dobro organizirano mrežo poznanstev bomo poskrbeli, da bo vaša terjatev izterjana v celoti in to v najkrajšem možnem času.

Za vsa dodatna vprašanja o sami boniteti podjetij pa tudi o izračunu bonitete, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer se bomo z vami z veseljem dogovorili za sestanek in vam hkrati poskrbeli vse informacije, ki jih za svojo odločitev še potrebujete.