Kaj je prenos terjatve in kako poteka?


Kadar govorimo o prenosu terjatve govorimo pravzaprav o cesiji. Cesija je torej pogodba, s katero cedent (prvi upnik) odstopi cesionarju (drugemu upniku) svojo terjatev, cesus (dolžnik) pa v sam prenos terjatve ne rabi privoliti. Dolžnika je potrebno o odstopu le terjatve obvestiti. Če dolžnik ni vedel za odstop in je obveznost izpolnil odstopniku, postane prost svoje obveznosti, star upnik pa mora novemu upniku terjatev v tem primeru prepustiti. Če pa je dolžnik vedel in kljub temu terjatev izpolnil odstopniku, jo mora kljub temu izpolniti prevzemniku.


S prenosom terjatve se sama terjatev ne spremeni, spremeni se le upnik. Prav tako za pogodbo o odstopu terjatve ni zahtevana nobena posebna oblika, razen če je terjatev z oblično pogodbo že nastala. Takrat mora biti tudi pogodba o odstopu terjatve sklenjena v takšni obliki. Pravnih podlag za prenos terjatve je več. Terjatev se lahko prenese na podlagi prodajne pogodbe, solucijske pogodbe ali darilne pogodbe. Vidimo torej, da je lahko sam prenos terjatve odplačen ali neodplačen.

Terjatve odpis Ljubljana

Kdaj je prenos terjatve sploh dovoljen?


Načelno je dovoljen prenos vseh terjatev, ki ni prepovedan z zakonom. Nekaterih terjatev pa kljub temu splošnemu pravilu ni možno prenesti. Tako se ne morejo prenesti:
- terjatve, katerih prenos je prepovedan z zakonom,
- terjatve, ki so povezane z osebnostjo upnika.
Vprašljiv je tudi prenos terjatve, pri kateri sta stranki že ob nastanku te terjatve sklenili dogovor o prepovedi prenosa (pactum de non cedendo). Nasplošno velja, da prenos takšne terjatve nima učinka, razen kadar govorimo o gospodarskih terjatvah, takrat prenos kljub dogovoru o necediranju učinkuje.


Svetovanje v primeru obstoja terjatve in njenega prenosa


V podjetju Converta vam ponujamo kvalitetno svetovanje v primeru želje po prenosu terjatve. Prav tako se lahko na nas obrnete v primeru odpisa terjatve, prijave terjatve v stečaj, regresu terjatve in v primeru vprašanj o samem obstoju terjatve. Dosegljivi smo vam po telefonu: 01 4323200 in po e-pošti: info@converta.si, kjer vam bomo na vprašanja hitro in kvalitetno odgovorili.

ZASTARALNI ROKI TERJATEV

IZTERJAVA TERJATEV PO SVETU