Zakaj se podjetja v nekaterih primerih odločajo za prodajo terjatve?

Pravočasna izplačila dolžnikov dan danes žal niso pravilo, zato se mnogo podjetij znajde v nezavidljivem položaju, ko imajo sicer veliko terjatev do svojih upnikov, dejanskega kapitala pa na računu nimajo, saj dolžniki svojega dolga še niso poravnali. Prav takšna situacija lahko delovanje podjetja močno prizadene, v najhujših primerih pa ga lahko pahne tudi v likvidacijo ali stečaj. Da do najhujših scenarijev ne bi prihajalo, se je razvil institut prodaje terjatve, s katerim lahko podjetja rešijo svoje poslovanje in posledično obstoj podjetja.

Odkup terjatev

Kaj je terjatev in na kak način lahko z njo podjetje razpolaga?

Terjatve so pravzaprav pravice, s pravicami pa lahko razpolagamo – lahko jih odsvojimo. Prodaja terjatve je eden izmed možnih prenosov lastninske pravice na terjatvi pri kateri se odkupi nominalna vrednost terjatve pred njeno dospelostjo po diskontni vrednosti. Za prodajo terjatve se navadno odločajo podjetja, ki imajo terjatve do dolžnikov, za katere vedo, da ne bodo hitro poplačane, kljub temu pa podjetje potrebuje kapital v danem trenutku. Po prodaji, ko terjatev kupi za to usposobljeno podjetje, nam namreč ne bo več potrebno skrbeti za izterjavo terjatve, saj bo za le-to poskrbelo podjetje, mi pa bomo na račun prejeli dobršen znesek dolga, ki nam ga je dolgoval dolžnik.

Seveda pa se je potrebno zavedati, da je višina diskonta pri tem odvisna od zapadlosti terjatev, bonitete našega dolžnika in načina odprodaje terjatve za katero smo se odločili. Prednosti odkupa terjatev za to usposobljenega podjetja so tudi v tem, da povečajo našo rentabilnost in likvidnost, omogočijo neomejeno rast poslovanja, spremljajo boniteto naših dolžnikov, skrbijo za unovčevanje prodanih terjatev in zmanjšajo tveganje neplačil naših kupcev.

Prenos terjatev

Kako poteka prodaja terjatev?

Prodaja terjatev je sestavljena iz več faz. Med kupcem terjatve in njenim prodajalcem se najprej sklene pogodba o prodaji terjatve, s katero se terjatve prenesejo na novega lastnika. O prenosu terjatev je potrebno pisno obvestiti dolžnika, na katerega se terjatve nanašajo. Terjatev se lahko proda z ali pa brez regresne pravice. Prodajna pogodba mora vsebovati vse standardne podatke, seveda pa se mora vanjo vnesti tudi cena, po kateri bo terjatev odkupljena, nadomestilo za stroške financiranja odkupa za čas od plačila podjetniku, ki je terjatev prodal, pa do njene zapadlosti oz. plačila s strani dolžnika.

Cena terjatve je običajno nižja, kot znaša njihova knjigovodska vrednost. Upoštevati moramo namreč tudi določen popust, ki je namenjen pokrivanju stroškov samega posla in služi kot nadomestilo za stroške financiranja odkupa za obdobje od prodaje terjatve do njene zapadlosti oz. plačila. Zavedati se moramo, da kupec plača nekoliko manjši delež terjatev, zato se njegov zaslužek pokaže v razliki od njene dejanske vrednosti.

Ko govorimo o odkupu terjatve bi lahko dejansko rekli, da govorimo o finančnem orodju, ki podjetju v primeru neplačil storitev ali odlašanja s plačilom, zagotovi pritok denarja. S tem pa tudi njegovo vnovično nemoteno delovanje.

Preverite storitve, ki jih ponujamo v podjetju Converta

S prodajo terjatve z odbitkom obresti ukvarjamo tudi v podjetju Converta

S prodajo terjatev se ukvarjamo tudi v podjetju Converta, kjer svojim strankam svetujemo v primeru prodaje terjatev. Svetujemo tako v primeru prodaji terjatev z odbitkom obresti, prodaji slabih terjatev ter prodaji terjatev z davčnega vidika. Seveda bomo sodelovali tudi pri sestavi pogodbe o prodaji terjatev. Poleg področja prodaje terjatev pa se v Converti ukvarjamo tudi z drugimi finančnimi področji. Tako se lahko stranke na nas obrnejo v primeru želje po izračunu bonitetne ocene, poleg tega pa smo zelo močni tudi na področju izterjave terjatev. Ponujamo tako sodno kot izvensodno izterjavo, odločite pa se lahko tudi za izterjavo terjatev v tujini.