Zastaralni roki terjatev iz gospodarskih pogodb, delovnega razmerja idr.

Zastaralni roki terjatev skrbijo številne upnike. So zastaralni roki nekaj, kar muči tudi vas? Družba Converta vam pomaga do izterjave, preden bo prepozno. Ne čakajte, da bi zastaralni roki terjatev potekli. Ukrepajte danes!


Zastaralni roki terjatveZa zastaranje terjatev iz delovnega razmerja veljajo splošni zastaralni roki


Običajni zastaralni rok terjatev, določen tudi z zakonom, je 5 let. V to kategorijo med drugim spada tudi zastaranje terjatev iz delovnega razmerja. Načeloma lahko sicer delavec svoje pravice uveljavlja tudi po zastaranju terjatev iz delovnega razmerja, vendar pa morate vedeti, da sodišče o zahtevi ne bo odločalo, če se bo delodajalec skliceval na zastaranje terjatev iz delovnega razmerja. Zastaralni roki terjatev - iz delovnih razmerij in drugih - so tako vsekakor pomembni in jih ne smemo spregledati. Podrobnosti glede zastaranja terjatev iz delovnega razmerja so sicer navedene v Zakonu o delovnih razmerjih. Podobni zastaralni roki kot za zastaranje terjatev iz delovnega razmerja veljajo tudi za druga področja. Splošni zastaralni rok terjatev 5 let, ki je določen za zastaranje terjatev iz delovnega razmerja, velja povsod, kjer zakonsko niso določeni drugačni zastaralni roki. Med izjeme, kjer splošni zastaralni roki ne veljajo, denimo sodijo zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb, zastaranje občasnih terjatev in zastaranje terjatev upravnika.


Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb in druge posebnosti


Kot je bilo torej omenjeno, veljajo za zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb drugačni zastaralni roki kot na primer za zastaranje terjatev iz delovnega razmerja. Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb namreč nastopi po 3 letih. Enak zastaralni rok kot za zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb velja tudi za zastaranje občasnih terjatev. Do zastaranja občasnih dajatev, kakršne so na primer obresti in preživnina, torej prav tako pride v 3 letih. Še ena izjema so zastaralni roki za zastaranje terjatev upravnika. Zastaralni rok za zastaranje terjatev upravnika večstanovanjskih hiš (storitve upravljanja in druge terjatve) je namreč le leto dni. Previdnost tako ni odveč, če nočete, da vas zastaralni roki terjatev presenetijo!

Prenos terjatve: https://www.vsi.si/sodne-izvrsbe-converta-doo/prenos-terjatve

PREDNOSTNE TERJATVE V PRISILNI PORAVNAVI

ODKUP TERJATEV - FACTORING

Zastaranje občasnih terjatve