Odkup terjatev: knjiženje, vzorec pogodbe in druge informacije

Odkup terjatev omogoča knjiženje priliva v zelo kratkem času. Hitro knjiženje odkupa terjatev pa bo povečalo likvidnost vašega podjetja. Pri Converti smo vam na voljo za odkup terjatev. Potek je hiter - knjiženje odkupa terjatev bo izvedeno v najkrajšem možnem času. Izvajamo sicer tako odkup terjatev z regresno pravico kot odkup terjatev brez regresa. Pogodba (vzorec) vam bo posredovana v vpogled, takoj ko preučimo vaš primer in se odločimo za odkup terjatev. Knjiženje plačila bo možno zelo hitro - običajno se plačilo izvede že naslednji delovni dan po podpisu pogodbe. Odkup terjatev je idealna priložnost za hitro knjiženje priliva in nemoten potek poslovanja, brez obremenjevanja z dolžniki.

odkup terjatev pogodba vzorec

Faktoring oziroma odkup nezapadlih terjatev - pogodba (vzorec)


Se sprašujete, katera dokazila potrebujemo za odkup terjatev? Knjiženje likvidnih sredstev bo zelo hitro, saj nam morate za odkup terjatev oziroma pogodbo predložiti le verodostojen račun (fakturo) ter potrdilo dolžnika o obstoju dolga. Na podlagi omenjenih dokazil se izvede knjiženje odkupa terjatev. Pogodba (vzorec) bo vsebovala tudi nekaj drugih podrobnosti (vsebina posla ipd.). Zagotavljamo vam za vas povsem nezahteven potek odkupa terjatev. Potek knjiženja prilagodimo dejstvu, da je v interesu naših strank čim hitrejši finančni priliv oziroma odkup terjatev. Knjiženje pogodbe o odkupu terjatev izvedemo izjemno hitro, kar tudi vam omogoča hitro knjiženje priliva. Odkup terjatev, ki še niso zapadle, je tako izvrstna rešitev za vse, ki vam je v interesu hitro knjiženje dohodka. Odkup terjatev brez regresa ali z regresno pravico je sicer nekaj, kar je odvisno od posameznega primera oziroma pogodbe, podobno pa velja tudi za odstotek provizije na pogodbi o odkupu terjatev.


Najnižja provizija za odkup terjatev, hitro knjiženje

Pišite nam za vzorec pogodbe za odkup terjatev. Knjiženje pogodbe o odkupu terjatev z regresom ali brez bo izvedeno v izjemno kratkem času. Svetujemo vam tudi, kako pravilno izvesti knjiženje odkupa oz. prodaje terjatev. Pogodba (vzorec) bo vsebovala tudi postavko o naši proviziji, ki je izjemno nizka. Vabljeni!

ZASTARALNI ROK TERJATEV

SODNA IZTERJAVA