Prednostne terjatve v prisilni poravnavi in ostale storitve


Prednostne terjatve v prisilni poravnavi so samo ene izmed storitev, pri katerih vam v podjetju Converta lahko pomagamo. Na področju finančno-pravnih storitev se je dobro zanesti na strokovnjake, ki bodo vse postopke izvedli hitro, natančno in strokovno.

Nudimo:

 • izterjave terjatev,
 • pomoč pri terjatvah v prisilni poravnavi,
 • odkup zapadlih terjatev,
 • mednarodne terjatve,
 • sodne in izvensodne poravnave,
 • bonitetna poročila idr.


Pomoč nudimo pri poenostavljenih prisilnih poravnavah, prijavah terjatev, terjatvah in obveznostih, podrejenih terjatvah, vse to pa na podlagi izkušenj in znanja strokovno usposobljenega tima.

Podrejene terjatve in obveznosti
Zakaj se pri terjatvah v prisilni poravnavi odločiti za nas?


Terjatve v prisilni poravnavi pomenijo, da dolžniku omogočimo, da postane plačilno sposoben in lahko s poslovanjem nadaljuje. Pri terjatvah v prisilni poravnavi je pomembno, da dosežemo ugodnejše plačilne pogoje, kot če bi začeli stečajni postopek. S terjatvami v prisilni poravnavi tako dobimo poplačanega več dolga kot v primeru stečaja.


Za terjatve v prisilni poravnavi se je pametno odločiti za nas, ker:

 • izjemno dobro poznamo področje terjatve v prisilni poravnavi in prednostnih terjatev v prisilni poravnavi,
 • ker vam pomagamo zmanjšati število dolžnikov,
 • zagotovimo krajši čas unovčevanja (prednostnih) terjatev v prisilni poravnavi,
 • zagotovimo izboljšan denarni tok in likvidnost,
 • znižamo vaše stroške poslovanja,
 • ker zmanjšamo vaše administrativno delo, povezano s (prednostnimi) terjatvami v prisilni poravnavi,
 • pomagamo k večji učinkovitosti in preglednosti,
 • nudimo pa tudi podporo z uporabnimi informacijami o terjatvah v prisilni poravnavi.


Katere so prednostne terjatve v prisilni poravnavi


Prednostne terjatve v prisilni poravnavi so sledeče:

1. Plače in nadomestila plač zadnjih treh mesecev pred postopkom zaradi nezmožnosti plačila dolga.

2. Odškodnine za poklicne poškodbe in bolezni.

3. Odpravnine pri prenehanju delovnega razmerja pred stečajem.

4. Plače in nadomestila za delavce, ki po začetku stečajnega postopka ostanejo brez dela.

5. Odpravnine za delavce, ki so dobili odpoved po začetku stečajnega postopka.

6. Davki in prispevki, ki jih mora obračunati ali plačati izplačevalec hkrati z nekaterimi izplačili.

Zapadlost terjatve: https://www.vsi.si/sodne-izvrsbe-converta-doo/zapadlost-terjatve

PRENOS TERJATVE

SVETOVANJE V ZVEZI S TERJATVAMI

Prednostne terjatve v prisilni poravnavi