Greznica je podzemni zbiralnik odplak, ki ga gospodinjstva še vedno potrebujejo

Odplake iz stavb oz. odpadna, fekalna voda se mora nekje zbirati. Zato mora vsaka stavba, ki ni priključena na javno kanalizacijsko omrežje imeti vgrajeno ali vzidano greznico. Greznica je v bistvu podzemni zbiralnik, ki je povezan z odtočnimi cevmi po katerih iz objekta pritečejo odplake, zato jo tudi imenujemo zbiralna greznica. Greznico je potrebno namestiti na takšen prostor, kjer je do nje dostop vedno mogoč, saj je le tako mogoče preveriti če pravilno deluje. Navadno je nameščena ob hiši, tudi na pohodni ali vozni površini. Greznica mora biti popolnoma vodotesna zato jo je od časa do časa dobro preveriti in se prepričati, da odpadne vode ne iztekajo in, saj se lahko hitro pojavi smrad iz greznice. Takrat je seveda že malo pozno. Narejena je iz dveh ali treh prekatov, ki so različno veliki, zato je tudi velikost greznice različna in se izmeri glede na potrebe posameznega gospodinjstva. Obstajajo tudi enoprekatne zbiralne greznice. Greznica je odlična in včasih edina rešitev za vikend hiše, ki so odmaknjene od naselij in nimajo dostopa do omrežne kanalizacije. V prvi prekat greznice, ki je največji in najpomembnejši, se iztekajo trdni delci in odpadne vode. V tem delu zbiralne greznice so skoncentrirani mikroorganizmi, ki so najpomembnejši za razgradnjo. Ker razgradnja ni nikoli dokončna, je nujno njeno redno praznjenje, saj se v nasprotnem primeru širi neprijeten smrad iz greznice. Zato premislite če še imate greznico saj je dobro da se odločite za predelavo greznice v čistilno napravo.

Greznice

Predelava greznice v čistilno napravo je preprosto izvedljiva

Ker je nepretočno greznico potrebno večkrat čistiti, je najboljša rešitev, da se slej kot prej odločite za predelavo greznice v čistilno napravo. Tudi stroški, ki so povezani z vgradnjo in delovanjem navadne greznice so več kot štirikrat višji od stroškov čistilne naprave, saj jo je potrebno neprestano prazniti in zanjo plačevati višji znesek za okoljske dajatve. Kljub rednemu čiščenju, še posebej ko se pripravlja slabo vreme, ob daljšem sušnem obdobju in celo tik po praznjenju, se pogosto širi hud smrad iz greznice, dokler se le ta ponovno ne napolni z vodo. Predelava greznice v čistilno napravo danes ni več tako velik udarec za družinski proračun kot je bil včasih, je pa res, da je cena odvisna od tega za kakšno čistilno napravo se boste odločili, saj sta njena velikost in zmogljivost odvisna od velikosti greznice oz. števila članov gospodinjstva. Predelava greznice v čistilno napravo oz. v biološko napravo je tehnično enostavno izvedljiva in postopek ni prezahteven. Edina težava se lahko pojavi pri obstoječi zbiralni greznici če ta ni popolnoma vodotesna, saj bi v tem primeru prišlo do iztekanja in hitro bi se pojavil smrad iz greznice. Zahteva, ki jo določa zakon če želite izvesti predelavo greznice v čistilno napravo je, da morate pridobiti certifikat, da je ta vodotesna oz. nepropustna. Velikost greznice je navadno ustrezna za vgradnjo male čistilne naprave, saj so te manjše od zidanih greznic in jih je mogoče tudi z brez težav vgraditi.

Predelava greznice

Velikost greznice je odvisna od števila stanovalcev

Morda je pri vgradnji, najlažje od vsega določiti velikost greznice. Ker je najbolj pomembno da je dovolj zmogljiva, se ta vedno določa po številu članov gospodinjstva, ki bodo koristili zbiralno greznico. Če vas zanima predelava greznice v čistilno napravo, se pozanimajte o subvencijah, ki jih nudi država. Pred vgradnjo si pozorno preberite dokumentacijo, saj mora le ta vsebovati dokaz, da je bila zbiralna greznica testirana. Navedena mora biti njena stabilnost, moč čiščenja… Pomembne lastnosti so tudi odpornost na mehanske, kemične in toplotne vplive ter seveda njena vzdržljivost in dolga življenjska doba. Greznico si priskrbite le od poznanih in priznanih proizvajalcev, tako boste brez skrbi, da bo dobro služila svojemu namenu in da vas ne bo nikoli presenetil smrad iz greznice.

Preverite še našo ponudbo zbiralnikov deževnice