Nepretočne greznice se uporabljajo v objektih, ki so v občasni uporabi

Greznice, ki jih imamo v našem prodajnem programu so zbiralne oziroma nepretočne in pretočne, ki so lahko dvoprekatne ali tri prekatne. Nepretočni zbiralniki odpadnih voda so namenjeni objektom z neredno uporabo kot so vikendi in drugi objekti, ki niso stalno naseljeni. Uporabljajo se tudi pri objektih, kjer ni možnosti priključitve na centralni zbiralni sistem fekalnih vod in v primeru premajhnega dotoka odpadne vode. Zbiralniki so vodotesni, zato ni nevarnosti, da bi onesnaževali okolje. Pretočne greznice imajo pripravljene dotoke in odtoke, imajo pa tudi možnost vgradnje čistilne naprave za čiščenje odpadne tekočine. Za njih je mogoče dobiti subvencijo Eko sklada, ki vam občutno zmanjša strošek celotne investicije.

PVC greznice


Male greznice z nizkimi obratovalnimi stroški so zelo učinkovite pri čiščenju odpadnih voda

Čistilne naprave so najboljša izbira za novogradnje, so pa tudi rešitev kot nadgradnja obstoječe pretočne greznice. Imajo veliko prednosti, zato so najpogostejša izbira v današnjem času. Vodo prečistijo do 99%, njihovo delovanje je zanesljivo in varno, ne oddajajo neprijetnega vonja in niso občutljive na temperaturna nihanja v okolju. Odpadne vode iz kuhinj, stranišč in kopalnic se filtrirajo in prečistijo, tako da so primerne za izpust v površinske vode ali ponikovalnico. Čistilne naprave imajo nizke obratovalne stroške. V povprečju znaša strošek porabe električne energije 4 EUR letno na osebo oziroma 0,1 kWh⁄dan na osebo. Vgradnja čistilnih naprav je hitra, celoten postopek je končan v nekaj urah. Izkoplje se jama, kamor se namesti čistilna naprava, potem se napolni in poveže z dotokom odpadne vode. Po dveh tednih stalnega dotoka, se čistilna naprava zažene. V primeru, da pretočnega zbiralnika ne rabite več, se lahko po temeljitem čiščenju uporablja kot cisterna za vodo. Male greznice ali čistilne naprave so visoko učinkovite pri čiščenju odpadnih voda z zelo nizkimi obratovalnimi stroški. Imajo preprosto inovativno in ekološko patentirano tehnologijo, so energetsko varčne, odlikuje jih tiho delovanje. Njihova visoka sposobnost čiščenja vode je celo 99%, so zanesljive in preproste za vzdrževanje. V ponudbi imamo kapacitete, ki so primerne za uporabo 5-50 oseb. Volumen greznice je potrebno prilagoditi številu oseb v gospodinjstvu.

AKCIJA MALIH GREZNIC IN ČISTILNIH NAPRAV


Pvc greznice, ki za čiščenje odpadnih voda uporabljajo biofilter so ekološke

Biološke PVC greznice so dvo in tri prekatne ležeče ter tri prekatne stoječe. Pri tri prekatnih stoječih je septik vodotesna plastična posoda, ki je razdeljena na tri komore. V prvi komori poteka usedanje grobih delcev in sedimentacija biološkega blata. V drugi in tretji komori predhodno očiščena voda odteka v odtočno cev in naprej na biofilter in v ponikalnico. Septiki so postavljeni pod terenom in imajo samonosno konstrukcijo. V primerih, da je pvc greznica postavljena na terenu, kjer podtalnica nima visoke ravni, je lahko septik le nameščen na utrjeno podlago in zasut z gramozom. Biološki pretočni septik ne zahteva stalne strokovne službe, saj temelji le na vizualnem pregledu postopka čiščenja. Blato se odstrani z odvozom komunalne službe, lahko pa se vključi v kompost. Volumen greznice je potrebno izbrati glede na število oseb v gospodinjstvu. Tri prekatni septiki za 1-3 osebe imajo prostornino 2,4m3 , največja prostornina pa znaša 9,3m3 in so primerni za 9-12 oseb. Njihove prednosti so: delovanje brez električne energije in brez kemikalij, enostavna vgradnja brez uporabe težke gradbene mehanizacije, ni potrebno nobeno betoniranje, dolga uporabna doba.

male pretočne greznice


Volumen filtra, ki se uporablja je odvisen od števila oseb, ki bodo uporabljale greznico

Peščeni filter predstavlja drugo stopnjo čiščenja vode pri tri prekatnih pretočnih greznicah ali čistilnih napravah. Združuje filtriranje in čiščenje vode s pomočjo bio organizmov. Filter je kvadratna, vodo tesna pretočna posoda in polipropilena, ki ima vgrajen dotok in odtok s prezračevalno in vzorčno komoro. Napolnjen je z gramozom in filtrirno plastjo iz kremenčevega peska. Zgornja plast v filtru se loči od zemlje s pomočjo geo tekstila. Filter je postavljen je v zemljo za čistilno napravo ali septik in je pokrit 30-50 cm plastjo zemlje. Velikost filtra se izbere glede na število oseb, ki bodo septik uporabljali.