Greznice - samostojne naprave za zbiranje odpadnih voda

Greznice in ekološke greznice so namenjene zbiranju fekalne in odpadne vode v objektih, kjer ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Gradnja greznice je zahteven, drag in ekološko sporen poseg, saj morajo greznice vrsto let zagotavljati popolno neprepustnost za vodo, ter izpolnjevati vse stroge zakonske predpise.

--> BIOLOŠKE GREZNICE <--

Ekološke greznice so zaprt sistem, brez izpusta škodljivih snovi v naravo

Delovanje greznice: ekološke greznice so torej nekakšni samostojni zbiralniki, ki predstavljajo predpripravo oziroma podlago za nadgradnjo izbrane čistilne naprave. Za delovanje greznice v skladu s predpisi, bo tudi nadaljnje redno vzdrževanje ekološke greznice odvisno od izbrane velikosti greznice in količine odpadne vode.
Velikost greznice je odvisna od števila družinskih članov in predvidene količine porabe vode. Pomemben dejavnik pri odločitvi je upoštevanje stroškov odvoza njene vsebine, ki vsekakor niso zanemarljivi.


biološke greznice

ekološke greznice

Pvc greznice so ustrezna rešitev za male objekte

Za vikende, brunarice, počitniške enote in podobno, kjer je premajhen dotok odpadne vode za namestitev čistilne naprave, so pvc greznice idealna rešitev. Navadno so sestavljene iz kompaktne plastične posode iz polipropilena in s pregradami razdeljene na tri komore. V dveh prekatih poteka sedimentacija grobih delcev in blata, v tretji komori pa je nameščena cev za izpust obdelane vode iz greznice. Cenik greznic je objavljen na spletni strani.Ste se tudi vi navdušili nad izbiro svoje plastične greznice? Cenik in vse druge potrebne informacije so vam na voljo na www.ekohit.si.

Greznica ali čistilna naprava - kaj izbrati?

Greznice lahko uporabljamo za največ 50 oseb. Ekološke greznice se uporabljajo predvsem kot začasna rešitev za odvajanje odpadnih vod, tam, kjer je v kratkem predvidena izgradnja kanalizacije. Na vprašanje greznica sli čistilna naprava je izbira brez dvoma čistilna naprava, saj je to najboljša dolgoročna rešitev, tako za novo gradnjo, kakor za naknadno vgradnjo v obstoječe greznice.