Bio greznice namenjene zbiranju fekalne oz. odpadne vode

Bio greznice so neke vrste podzemni zbiralniki, v katerih se zbirajo različne trdne in tekoče snovi, ki vsakodnevno iztekajo po odtočnih ceveh iz gospodinjstva (iz kopalnice, kuhinje, stranišča ...). V notranjosti bio greznice se kopičijo mikroorganizmi, ki proizvajajo encime, ki so ključni pomen za razgradnjo snovi. Sčasoma pa se encimi zmanjšajo in razgrajanje postane manj učinkovito, zato se odpadki zadržujejo v notranjosti greznice. To privede do neprijetnih vonjav in zamašitve. Zato je potrebno biološko greznico očistiti vsaj 1x letno.
Bio greznice so zgrajene iz betona ali plastike, delimo pa jih na zbiralne (brez prekatov) - brez iztoka, dvoprekatne in triprekatne z pripravljenimi vtoki in/ali iztoki. Nepretočna greznica je zaprta posoda, v kateri se zbirajo odpadne vode. Namenjena je za suha stranišča. Prostornino mora imeti 500 litrov/osebo, za hišne odpadne vode pa 3000 litrov/osebo. Pretočna greznica za 10 oseb mora biti dvoprekatna, nad 10 oseb pa troprekatna. Prostornina te greznice mora biti 2000 litrov/osebo. V njej se odpadne vode delno očistijo in odtečejo v ponikalnico.

PRIPRAVEK ZA ČIŠČENJE GREZNICE

Hitra in preprosta montaža bio greznice

Montaža bio greznice običajno poteka pod zemljo in le na pripravljeno betonsko podlago. Zasip greznice se dogaja med polnjenjem greznice s čisto vodo. V primeru podtalnice je potrebno betonirati stene greznice do višine podtalnice. Montaža bio greznice je možna na povozni ali pa nepovozni površini. Prav tako pa mora montaža greznice potekati na mestu, kjer se lahko vzdržuje.

Bio greznice in montaža

Ugodne biološke greznice

Predelava greznice v malo čistilno napravo smiselna odločitev

Postavitev čistilne napraveza greznice ali rekonstrukcija greznice v čistilno napravo predstavlja veliko uslugo ne samo lastni družini, ampak tudi vsaj trem ali štirim bodočim generacijam, ki jo bodo uporabljale. Predelava greznice v malo čistilno napravo je enostaven tehnični poseg. Treba je le vstaviti napravo ustrezne zmogljivosti, ki je prenosljiva, pred tem pa še poskrbeti za popolno vodotesnost greznice. Voda, ki iz naprave izteka je čista in ustreza zakonskim predpisom, pogojno pa jo lahko uporabimo tudi za zalivanje.