Vgradnja čistilne naprave v obstoječo greznico

Lastniki objektov, ki na zemljišču nimajo nameščene nobene naprave za čiščenje odpadne vode, morajo najkasneje do konca leta namestiti čistilno napravo ali nepretočno greznico.

Vgradnja čistilne naprave v obstoječo greznico nam omogoča, da ob rekonstrukciji oziroma predelavi greznice to prilagodimo vsem zakonskim zahtevam o čiščenju odpadnih voda. Pri tem je potrebno zagotoviti vodotesnost greznice, kar pomeni, da mora imeti greznica certifikat, ki potrjuje, da je zares neprepustna.

Predelava greznice v čistilno napravo prinaša znižanje dolgoročnih stroškov, istočasno pa smo prepričani, da naravi z odpadno vodo ne škodujemo ter tako naredimo uslugo sebi in nadaljnih generacijam. Znebimo se tudi plačilu stroška odvoza in čiščenja grezničnega blata, kar dolgoročno prinaša velike prihranke.

Predelavo greznice v malo čistilno napravo vam omogočamo tudi v podjetju EKOHIT.

Nepretočna greznica

  • Čiščenje vode po anaerobnem postopku
  • Trije ločeni prekati za čiščenje
  • Potrebno praznjenje vsaka 3 leta

Čistilna naprava

  • Čiščenje vode po aerobnem postopku
  • Vsaj dva čistilna prekata
  • Potrebno praznjenje po navodilih proizvajalca
  • Prečiščena voda se lahko uporabi za zalivanje

Postopek predelave 

Predelava greznice v čistilno napravo ne zahteva posebnih naporov, saj gre za preprost poseg. Prva možnost je vstavitev čistilne naprave direktno v greznico - če je ta vsaj dvoprekatna. Preden se odločimo za poseg vstavitve naprave ustrezne zmogljivosti, je potrebno izbrati primerno čistilno napravo, zagotoviti pa je potrebno tudi vodotesnost greznice. Druga možnost je uporaba greznice kot prvi prekat in povezava s čistilno napravo, ki ima manjši zbiralnik. Tretja možnost pa je montaža samostojne čistilne naprave z večjim zbiralnikom.