Delovanje biološke čistilne naprave v Ljubljani

Delovanje biološke čistilne naprave za fekalije oziroma greznice

Delovanje biološke čistilne naprave, ki ji pravimo tudi greznica, je 100% zanesljivo in prav zato gre za najenostavnejši način odstranjevanja odpadnih voda in fekalij. Na podeželju odstranjevanje velikokrat predstavlja velik izziv zaradi uredb, zakonov in predpisov, ki se jim ne da izogniti. V nekaterih primerih nimamo možnosti priključka na kanalizacijo, poleg tega pa ima letno čiščenje odplak visoko ceno. V tem primeru si je najbolje pomagati z biološko čistilno napravo, katere delovanje je precej podobno delovanju komunalne čistilne naprave, priključene na javno kanalizacijo. Vodo čistijo po principu povratnega aktivnega blata, primerne pa so za uporabo v stanovanjskih hišah (gospodinjstvih) ter v drugih večjih ali manjših objektih, kot so hoteli, počivališča in šole. Pri odstranjevanju fekalij je ena izmed najbolj ugodnih rešitev uporaba biološke čistilne naprave z visoko učinkovitostjo čiščenja oziroma delovanja.

ČISTILNE NAPRAVE SO IDEALNA REŠITEV ZA STANOVANJSKE HIŠE


Delovanje biološke čistilne naprave je odvisno od njene vrste

Čistilne naprave za stanovanjske hiše oziroma gospodinjstva so dobesedno preplavile trg, saj so morali lastniki hiš, ki niso bile priključene na javno kanalizacijo, svoje greznice nadomestiti s tovrstnimi napravami najkasneje do 31. decembra leta 2017. Najbolj enostaven in zanesljiv način čiščenja odpadne vode oziroma fekalij do sedaj omogoča nov sistem, imenovan EKOTECH mikro SBR, izdelan iz rezervoarja, narejenega iz enega kosa, brez lepljenja ali varjenja, kar zagotavlja 100% vodotesnost. Delovanje po sistemu aktivnega mulja v zalogovniku z direktnim vpihovanjem zraka ali aeracijo vodi do zmanjšanja odpadnega mulja do 30% in možnega tvorjenja smrdečih plinov. Čistilne naprave v gospodinjstvu vodo očistijo v samo 3 korakih, poleg tega pa so čisto enostavne za servisiranje.


Čemu so pravzaprav namenjene takšne greznice?

Biološke greznice so namenjene zbiranju odpadne vode oziroma fekalij, v najrazličnejših objektih, kjer nimamo možnosti priklopa na javno kanalizacijo. Pri tem lahko izbiramo med zbiralniki, ki so brez prekatov oziroma brez iztoka, dvoprekatnimi in tri prekatnimi s pripravljenimi vtoki in/ali iztoki. V kolikor kanalizacij in čistilnih naprav ne bi poznali, bi se pojavile težave pri skrbi za javno zdravje, pri preprečevanju nastajanja in širjenja bolezni ter pri preprečevanju onesnaževanja nadzemnih in podzemnih voda. Več informacij o čistilnih napravah v Ljubljani: podjetje EkoHit, v katerem smo številka 1 tako v ceni, kot tudi v kvaliteti. Če ne veste, kam s fekalijami, dovolite, da vas seznanimo z delovanjem naših greznic.

čistilne naprave za fekalije za stanovanjske hiše


Kako so biološke čistilne naprave zgrajene, da zagotavljajo zanesljivo delovanje?

Obvezno mora biti opremljena z odzračevalnim sistemom, ki omogoča odvod plinov in z zračnikom, ki mora biti na odtočni cevi, seveda karseda oddaljen od bivalnih prostorov. Osnovni deli pa so predčistilni bazen, bio komora, prezračevalnik, usedalnik, črpalka za stisnjen zrak in odvajalna cev. Pomembno je, da jo zavarujemo pred neposredno sončno svetlobo in pred zmrzovanjem, poskrbeti pa moramo tudi za neoviran pretok zraka, sicer delovanje naše biološke čistilne naprave pri odstranjevanju fekalij ne bo optimalno. Običajno je nad zemljo viden le en njihov del (vstopne odprtine), sicer pa je vkopana pod zemljo. Vgradnjo lahko opravi novi lastnik sam, vendar tega ne priporočamo, če ste povsem brez izkušenj. Izkušeni delavci bodo znali poskrbeti za pravilen način vgradnje, novi lastnik pa se bo preprosto izognil napakam zaradi nepravilne vgradnje. Seveda pa lahko izkoristite eko subvencijo, o čemer vam bomo z velikim veseljem podali več informacij v podjetju EkoHit v Ljubljani za čistilne naprave. Garantiramo vam zanesljivo delovanje naših bioloških čistilnih naprav za fekalije, kar potrjuje tudi gospodarska zbornica. Na naši spletni strani si lahko ogledate akcije, ki trenutno potekajo. Za vas opravimo dostavo in montažo, nudimo pa vam možnost plačila na 4 obroke. Z vami smo že 25 let!