Delovanje biološke čistilne naprave - čiščenje samo v treh korakih

Delovanje biološke čistilne naprave je odvisno od izbrane tehnologiječiščenja in izbranega modela čistilne naprave. Če vzamemo na primer malo čistilno napravo EKO TECH MIKRO SBR SOLID, lahko delovanje male biološke čistilne naprave opišemo v treh korakih. V prvem koraku pride do prezračevanja odpadne vode. Odpadna voda priteka direktno v biološki reaktor in se prezračuje in bogati s kisikom.Mikroorganizmi pričnejo takoj z razgradnjo odpadne vode. Po določenem času se ustavi prezračevanje,aktivni mulj se posede na dno, čista voda pa se zbistri na površju. Čista voda se izloči iz rezervarja v ponikalnico ali v vodotoke. Na ta način dosežemo do 99% učinkovito očiščenost odpadne vode. Odlično čiščenje danes pomeni varno in čisto prihodnost.

NAJBOLJŠE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE EKOHIT

Delovanje biološke čistilne naprave brez elektrike prinaša največji prihranek

biološke čistilne naprave brez elektrikeDelovanje biološke čistilne naprave brez elektrike omogoča velike prihranke energije. Sodobna čistilna naprava brez elektrike je pretočna naprava nove generacije, ki za svoje delovanje ne potrebuje zunanjih virov energije. Za učinovito delovanje biološke čistilne naprave brez elektrike pa potrebujemo dodatek - biološki preparat, s katerimuravnavamo procese čiščenja in razgradnje. Vodo, ki je bila očiščena v biološki napravi, lahko brez škode spustimo nazaj v okolje. Tehnologija čiščenja je relativno preprosta in zelo učinkovita, saj uporabljaaerobne biološke čistilne procese. Obratovalni stroški so nizki, življenjska doba biološke čistilne napravepa dolga. Delovanje biološke čistilne naprave brez elektrikebo brezhibno le, če bovgradnja naprave opravljena strokovno in kakovostno.

Pridobite subvencijo in prihranite pri nakupu biološke čistilne naprave

Na seznamu gospodarske zbornice imamo kar 5 tipov malih čistilnih naprav, katere ustrezajo pogojem za pridobitev subvencije za biološke čistilne naprave. Če vas torej zanima biološka čistilna naprava brez elektrike in subvencija zanjo, vas vabimo, da nas obiščete. Naše subvencionirane čistilne naprave dosegajo velike učinke čiščenja in sicer vse tja do 99%.

Vabljeni!

delovanje biološke čistilne naprave

MALA BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA EKO PUROO MINI