Biološke čistilne naprave predstavljajo korak k čistejšemu okolju

Nakup male biološke čistilne naprave je še zlasti pametna odločitev v primeru, da ravno gradite stanovanje in nimate možnosti za priključitev na javno kanalizacijo. Preden se odločimo za nakup biološke čistilne naprave, moramo preveriti več dejavnikov in jih upoštevati. Prav tako ne smemo pozabiti, kaj o nakupu biološke čistilne naprave pravi zakonodaja.

NAŠE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SO ZELO ENOSTAVNE ZA VZDRŽEVANJE

Pri izbiri najboljše čistilne naprave so pomembni predvsem materiali, velikost posode čistilne naprave in kakšne so tehnične komponente pri modelih s stisnjenim zrakom in elektroniko. Bolj kakovostne komponente kot bomo izbrali, dlje nam bodo služile. Za trajno delovanje čistilne naprave je pomembno tudi kam vgradimo elektronske komponente, v vlažnih razmerah nam bodo gotovo manj časa zdržale kot v suhih. Elektronske komponente so v veliki meri odgovorne za delovanje in dober učinek čiščenja, kar ne smemo zanemariti.
Ključen dejavnik pri izbiri plastične ali betonske biološke čistilne naprave predstavlja tudi cena. Najboljši proizvod je tisti, ki ima najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Biološke čistilne naprave - zakonodaja

delovanje in vzdrževanje biološke čistilne naprave

Delovanje biološke čistilne naprave brez elektrike preprosto in učinkovito

Nakup biološke čistilne naprave predstavlja velik korak proti čistejšemu okolju, obenem pa delovanje biološke čistilne naprave brez elektrike omogoča velike prihranke energije. Biološka čistilna naprava je pretočna naprava nove generacije, ki za svoje delovanje ne potrebuje zunanjih virov energije. Za učinovito delovanje biološke čistilne naprave brez elektrike pa potrebujemo dodatek - biološki preparat, s katerim uravnavamo procese čiščenja in razgradnje. Vodo, ki je bila očiščena v biološki napravi, lahko brez škode spustimo nazaj v okolje. Tehnologija čiščenja je relativno preprosta in zelo učinkovita, saj uporablja aerobne biološke čistilne procese. Obratovalni stroški so nizki, življenjska doba biološke čistilne naprave pa dolga.

Biološka čistilna naprava EKO TECH MIKRO

Delovanje biološke čistilne naprave je odvisno od izbrane tehnologije čiščenja in izbranega modela čistilne naprave. Če vzamemo na primer malo čistilno napravo EKO TECH MIKRO SBR SOLID, lahko delovanje biološke čistilne naprave opišemo v treh korakih. V prvem koraku pride do prezračevanja odpadne vode. Odpadna voda priteka direktno v biološki reaktor in se prezračuje in bogati s kisikom. Mikroorganizmi pričnejo takoj z razgradnjo odpadne vode. Po določenem času se ustavi prezračevanje, aktivni mulj se posede na dno, čista voda pa se zbistri na površju. Čista voda se izloči iz rezervarja v ponikalnico ali v vodotoke. Na ta način dosežemo do 99% učinkovito očiščenost odpadne vode. Odlično čiščenje danes pomeni varno in čisto prihodnost.

Delovanje biološke čistilne naprave brez elektrike bo brezhibno le, če bo vgradnja naprave opravljena strokovno in kakovostno. Strokovna in kakovostna vgradnja pa bo vplivala tudi na kasnejše vzdrževanje biološke čistilne naprave.