Najboljše čistilne naprave EKO HIT

Iz gospodinjstev in drugih aktivnih objektov vsakodnevno odteka ogromna količina vode, ki vsebuje snovi, ki so škodljive za okolje. Za obvarovanje našega planeta se uporabljajo čistilne naprave, ki se uporabljajo tam, kjer ni možen priklop na javni kanalizacijski sistem.

Izbira najboljše čistilne naprave je za uporabnika težka odločitev. Že sam nakup najboljše čistilne naprave je velik korak proti čistejšemu okolju (predvsem podtalnica), zakaj ne bi te izbire še bolj izkoristili in izbrali tako napravo, ki je že sama zasnovana tako, da doseže kar najboljši učinek čiščenja.
Pri izbiri najboljše čistilne naprave so pomembni predvsem materiali, velikost posode čistilne naprave in kakšne so tehnične komponente pri modelih s stisnjenim zrakom in elektroniko. Bolj kakovostne komponente kot bomo izbrali, dlje nam bodo služile. Za trajno delovanje najboljše čistilne naprave je pomembno tudi kam vgradimo elektronske komponente saj so v veliki meri odgovorne za delovanje in dober učinek čiščenja.

Delovanje biološke čistilne naprave

Čiščenje odpadne vode s pomočjo čistilnih naprav s SRB mikrotehonologijo poteka le v eni komori v 24-urnim ciklom čiščenje in zagotavlja kar 99% učinkovitost čiščenja. Razlikujejo se samo naprave z dvema prekatoma pri katerih se prvi prekat uporablja kot usedalnik. Pri čiščenju voda sodelujejo anaerobne bakterije, ki za svoje delovanje ne potrebujejo kisika. Po vsaj sedmih dneh je voda že deloma prečiščena in njena pot se nadaljuje preko pred-filtra, ki jo usmeri v perforirane cevi, kjer se voda še biološko očisti. V nadaljevanju se na čistilnem filtrirnem mediju ustvarja biomasa, ki za svoje delovanje potrebuje kisik. Le-ta se dovaja skozi ventilacijsko cev, ki je speljana skozi čistilno napravo.

Ključen dejavnik pri izbiri najboljše biološke čistilne naprave predstavlja tudi cena. Najboljši proizvod je tisti, ki ima najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Čistilna naprava brez elektrike

Čistilne naprave brez elektrike se uporabljajo predvsem za vikende, brunarice in tiste sezonske objekte, ki jih manj uporabljamo in nimajo dostopa do javnega komunalnega omrežja. Čistilna naprava brez elektrike pride prav tudi tam, kjer so neredno naseljeni objekti, kjer je neenakomeren dotok odpadne vode, kjer je zapletena uporaba aerobnega čiščenja z aktivnim prezračevanjem.

Delovanje male čistilne napraveOdpadnih voda je v sezonskih objektih manj, zato ni nenehnega pretoka, ki je potreben za normalno delovanje klasične električne različice. Čistilna naprava brez elektrike EKOTECH deluje po sistemu počasi pretočnih prekatov in biološkega filtra. Ta dva sistema sta združena v eno enoto za biološko in kemično čiščenje odpadne vode. Ko voda priteče v prvi prekat, se tam opravi predčiščenje. Vsi večji delci se usedejo na dno in počasi razpadajo. Voda nato steče v drugi prekat, odplake pa v bioreaktor, ki je sestavljen iz prezračevalnega sistema in mikroorganizmov. Odplake se nato prelivajo čez čistilne stopnje, pri čemer se voda toliko očisti, da jo lahko spustimo v tla.

Le-te zagotavljajo visoko učinkovitost čiščenja (med 90% in 95%) in to celo brez uporabe elektrike. So enostavne za namestitev, ne potrebujejo velike površine, njihova vgradnja pa je enostavna. Montira se jo lahko v celoti pod zemljo ali pa so le delno vkopane. Njihovo vzdrževanje je brez večjih posebnosti in ne potrebuje posebnega nadzora, kar se pozna pri nižjih stroških delovanja. Daljše mirovanje ali hladnejši meseci jim ne povzročajo nobenih težav. Pomembno je samo, da odvoz blata poteka vsake 3 leta.

Očiščena voda se lahko uporablja za zalivanje vrta ali trave, kar prinaša še večje prihranke, hkrati pa imate čisto vest, saj veste, da naše okolje ohranjate čisto.