Male čistilne naprave - kaj določa zakonodaja

Razmišljate o nakupu male čistilne naprave in vas zanima, kaj pravi zakonodaja? Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na področju, kjer ni kanalizacije, se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja. Postavitev male čistilne naprave mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2021 pri vseh objektih, ki se nahajajo na področju, kjer ni javne kanalizacije, in kjer le-ta ni predvidena. V izjemnih primerih, ko čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ni dovoljeno oz. zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico. In sicer v primerih, ko gre za določene stavbe: stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, transformatorska postaja, ipd.

delovanje biološke čistilne naprave - cena Subvencija za male čistilne naprave

Delovanje biološke čistilne naprave - hitro, zanesljivo in učinkovito

Delovanje biološke čistilne naprave je odvisno od izbrane tehnologiječiščenja in izbranega modela čistilne naprave. Če vzamemo na primer malo čistilno napravo EKO TECH MIKRO SBR SOLID, lahko delovanje biološke čistilne naprave opišemo v treh korakih. V prvem koraku pride do prezračevanja odpadne vode. Odpadna voda priteka direktno v biološki reaktor in se prezračuje in bogati s kisikom.Mikroorganizmi pričnejo takoj z razgradnjo odpadne vode. Po določenem času se ustavi prezračevanje,aktivni mulj se posede na dno, čista voda pa se zbistri na površju. Čista voda se izloči iz rezervarja v ponikalnico ali v vodotoke. Na ta način dosežemo do 99% učinkovito očiščenost odpadne vode. Odlično čiščenje danes pomeni varno in čisto prihodnost.

ČISTILNE NAPRAVE V AKCIJI

Individualne čistilne naprave brez elektrike so najbolj ekonomična izbira

Za objekte, ki nimajo dostopa do komunalnega omrežja predstavljajo najboljšo izbiro individualne čistilne naprave brez elektrike. Prav pride tudi tam kjer so neredno naseljeni objekti, kjer je neenakomeren dotok odpadne vode, kjer je zapletena uporaba aerobnega čiščenja z aktivnim prezračevanjem, in tam, kjer ni možne priključitve na električno energijo.

Delovanje biološke čistilne naprave brez elektrike prinaša največji prihranek energije. Sodobna čistilna naprava brez elektrike je pretočna naprava nove generacije, ki za svoje delovanje ne potrebuje zunanjih virov energije. Za učinovito delovanje pretočne male čistilne naprave brez elektrike pa potrebujemo dodatek - biološki preparat, s katerimuravnavamo procese čiščenja in razgradnje. Vodo, ki je bila očiščena v biološki napravi, lahko brez škode spustimo nazaj v okolje. Tehnologija čiščenja je relativno preprosta in zelo učinkovita, saj uporabljaaerobne biološke čistilne procese. Obratovalni stroški so nizki, življenjska doba biološke čistilne napravepa dolga.

Subvencije za male čistilne naprave omogočajo ugoden nakup

Izbira najboljše čistilne naprave je za uporabnika težka odločitev. Že sam nakup najboljše čistilne naprave je velik korak proti čistejšemu okolju (predvsem podtalnica), zakaj ne bi te izbire še bolj izkoristili in izbrali tako napravo, ki je že sama zasnovana tako, da doseže visok učinek čiščenja.

Pri izbiri najboljše individualne čistilne naprave so pomembni predvsem materiali, velikost posode čistilne naprave in kakšne so tehnične komponente pri modelih s stisnjenim zrakom in elektroniko. Bolj kakovostne komponente kot bomo izbrali, dlje nam bodo služile. Elektronske komponente so v veliki meri odgovorne za delovanje in dober učinek čiščenja, kar ne smemo zanemariti.

Ključen dejavnik pri izbiri najboljše individualne čistilne naprave predstavlja tudi cena. Najboljši proizvod je tisti, ki ima najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.Ugoden nakup omogoča tudi subvencija za male čistilne naprave. Zakonodaja je podjetju Eko hit dobro poznana, zato imamo na seznamu gospodarske zbornice kar 5 tipov malih čistilnih naprav, katere ustrezajo pogojem za pridobitev subvencije za postavitev male biološke čistilne naprave. Naše subvencionirane individualne čistilne naprave dosegajo velike učinke čiščenja in sicer vse tja do 99%.