Čistilne naprave brez elektrike 

Čistilne naprave brez elektrike so primerne za objekte, ki se nahajajo na področjih, kjer ni dostopa do električne energije ali je ta nezanesljiv. Njihovo delovanje poteka brez elektrike, sistem je enostaven za uporabo, vzdrževanje pa je minimalno. Vodo iz gospodinjstva očistijo tako, da odpadne vode neposredno obdelajo s kisikom. Izdelane so iz enega dela, kar jim zagotovi 100 % vodotesnost. Za postavitev ni potrebna velika površina, možna pa je podzemna ali delno vkopana montaža.

Prezračevanje čistilne naprave brez elektrike je zagotovljeno s cevnim prezračevalcem, dvig in izpust čiste vode pa se izvaja s cevno črpalko, ki deluje stisnjen zrak. Delovanje male čistilne naprave je zelo učinkovito in ne povzroča hrupa, krmilna enota čistilne naprave brez elektrike pa se vgradi kar na fasado ali na podporni zid. Odplake se prelivajo čez čistilne stopnje, pri čemer se voda na koncu toliko očisti, da jo lahko brez okoljske škode spustimo v tla. Najbolj preprosta in hitra rešitev za vsak objekt je čistilna naprava na ključ.

Za počitniške objekte, vikende in zidanice, ki niso vsakodnevno v uporabi, so najprimernejše čistilne naprave brez elektrike. Odpadnih voda je v takšnih objektih manj, zato pa tudi ni potreben stalni pretok vode, ki je pogoj za delovanje klasične električne različice.

biološka čistilna napravačistilne naprave brez elektrikečistilna naprava za ključ

Čistilna naprava na ključ vam zagotavlja prihranek na dolgi rok

Cena čistilne naprave za hišo je več kot ugodna, na voljo pa so vam tudi subvencije za biološke čistilne naprave. Kaj pomeni čistilna naprava na ključ? Nakup čistilne naprave na ključ pomeni dostavo na dom ter strokovno vgradnjo z vsemi gradbenimi in zaključnimi deli, vključno z materialom in zagonom. Številne občine tudi letos razpisujejo subvencije za biološke čistilne naprave, v razpisni dokumentaciji pa je natančno določena višina sredstev ter razpisni pogoji.

Predelava greznice v malo čistilno napravo je relativno enostaven postopek, če obstoječa greznica ustreza pogojem. Stroški za vgradnjo in za delovanje male čistilne naprave v njeni celotni življenjski dobi so, po izračunih stroke, znatno nižji od stroškov nepredušno zaprte greznice.

Če greznica ni ustrezna, bo predelava greznice v malo čistilno napravo mogoča samo z vgradnjo specialne tehnologije. V tem primeru priporočamo nakup čistilne naprave na ključ.

Oddajte naročilo >>