Delovna oblačila za zdravstvene delavce je smiselno vzeti v najem

Medicinske uniforme so postale ključni sestavni del medicinske industrije. Medicinske sestre in zdravniki so postali znani po svojih tunikah, zdravniških haljah in plaščih. Njihova delovna oblačila pacientom zagotavljajo občutek varnosti in miru, hkrati pa nudijo profesionalen videz in čistejše službeno okolje. Medtem, ko se management bolnišnic in ostalih ustanov  vse bolj strinja, da je najem delovnih oblačil nujno potreben in koristen, je velik del industrije še vedno v dvomih glede tega, ali naj prepustijo nakup in nego delovnih oblačil svojim zdravnikom in medicinskim sestram, ali pa naj storitve čiščenja in vzdrževanja delovnih oblačil za zdravstvo prepustijo v upravljanje zunanjim podjetjem. V nekaterih bolnišnicah in zavodih so storitve čiščenja in vzdrževanja delovnih oblačil že dali v upravljanje drugim profesionalnim podjetjem, nekateri pa še vedno od svojega medicinskega osebja zahtevajo, da za uniforme poskrbijo sami. Temu primerno je tudi zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo medicinskega osebja. Pravzaprav ni enotne veljavne zakonodaje, ki bi določala, da morajo medicinske ustanove zagotavljati nakup, čiščenje in vzdrževanje delovnih oblačil za svoje zdravstvene delavce.   

Nudimo tudi storitev najema predpražnikov!

Enotni standardi čistoče

Higiena nedvomno predstavlja eno izmed najpomembnejših načel v vseh medicinskih ustanovah. Medtem, ko ni mogoče popolnoma zagotoviti, da bo preobremenjeno medicinsko osebje sledilo enotnim standardom pri postopkih pranja in čiščenja njihovih delovnih oblačil, bo izvajanje enotnega programa najetja teh storitev zagotovilo, da bodo delovna oblačila za zdravstvo ustrezno očiščena in kakovostno vzdrževana, v skladu s  predpisanimi higienskimi standardi v medicinski industriji. To še posebej velja takrat, kadar je izvajalec medicinskih storitev akreditiran iz strani specifičnih standardov, ki jih mora dosledno izpolnjevati. Ti standardi pa so pomembni zato, ker varujejo objekt, zaposlene in paciente pred nevarnostmi navzkrižne kontaminacije.

Delovna oblačila za zdravstvoNajem delovnih oblačil za zdravstvene delavce

Zaščita pred kontaminacijo

Opravljene so bile študije o prenosu in stopnji preživetja patogenov, ki povzročajo bolezni, vključno z nekaterimi bakterijskimi vrstami, ki so odporne na antibiotike. Ti patogeni se nahajajo tudi v bolnišnicah, na posteljninah pacientov in na delovnih oblačilih osebja. Profesionalno očiščena delovna oblačila za zdravstvene delavce pa zagotavljajo eliminacijo patogenov, ki se sicer ob nepravilnem pranju lahko še vedno zadržujejo na delovnih oblačilih. Če zdravstveni delavci svoja delovna oblačila perejo sami, obstaja večje tveganje, da z delovnimi oblačili vred v bolnišnico prinesejo patogene in bakterije, ki so jih pobrali od zunaj ali od doma. Našteto pa bi lahko ogrozilo zdravje pacientov, ki se v bolnišnici borijo z imunsko neodpornostjo.

Delovna oblačila po meri ohranjajo dosledno enotno kakovost

Kot je to opazno pri večini delovnih oblačil, so zdravniške halje in medicinske uniforme, povezane tudi z dojemanjem strokovnosti kadra. Delovna oblačila po meri osebja v bolnišnici morajo zato biti kakovostno izdelana in oblikovno skladna, a hkrati tudi udobna za celodnevno nošenje. Če ustanova bolnišnice delovna oblačila za zdravstvo odda zunanjemu izvajalcu, ki bo odgovoren za oskrbo, čiščenje in vzdrževanje delovnih oblačil, tedaj bo ustanova prevzela nadzor nad kakovostjo delovnih oblačil za zdravstvene delavce in posledično vpeljala enoten profesionalen videz, ki ga njihovi zaposleni predstavljajo pacientom in drugim.

Prihranek denarja

Uniforme medicinskega osebja se sčasoma obrabijo, nenehno nadomeščanje obrabljenih uniform za številne zaposlene v bolnišnici pa povzroči velike stroške. Najetje zunanjih storitev oskrbe, čiščenja in vzdrževanja delovnih oblačil za zdravstvene delavce pa predstavlja stroškovno učinkovitejši način za upravljanje uniform medicinskega osebja. Bolnišnice bodo pri takšnem načinu poslovanja imele tudi večji nadzor nad porabljenimi stroški, ki so nastali ob nakupu, vzdrževanju in čiščenju delovnih oblačil za zdravstvo. Ker bolnišnice s takšnim načinom poslovanja nimajo svojih lastnih pralnic, privarčujejo veliko denarja na plačah dodatnih zaposlenih, pri stroških za elektriko in vodo ter pri stroških nakupa in vzdrževanja pralnih strojev in druge opreme.