Odkup terjatev - Converta

Najhujša mora vsakega podjetja so zapadle in neplačane terjatve. Če določenih terjatev in dolgov nikakor ne morete izterjati, vam počasi zmanjka energije, da bi se še naprej ukvarjali s podjetjem, ki se je odločilo, da bo plačilo računa za storitev ali material poravnalo čim kasneje.

Pojavi se podjetje Converta, ki vam predlaga odkup zapadlih terjatev ter neplačanih in odpisanih terjatev. Naši strokovnjaki bodo predhodno pregledali vaše terjatve in ocenili njihovo izterljivost. Čeprav ste sprva skeptični, če in kako to sploh deluje, se kljub vsemu odločite za sodelovanje. In ne bo vam žal!

Uspešnost izterjave je odvisna od zapadlosti in časa terjatve, njene višine, bonitetne ocene dolžnika, razpoložljivosti podatkov o terjatvi in predvsem, na kakšen način se je izvajala izterjava do trenutka prenosa.

Seveda pa ima vaše podjetje s tem marsikatero korist. Odkup zapadlih terjatev vam zagotavlja priliv likvidnostnih sredstev; ne bo več nepotrebne izgube energije ob prepričevanju stranke, naj vendarle že plača; zaposleni bodo raje opravljali svoje delo, saj se jim ne bo več potrebno ukvarjati z zamudno izterjavo terjatev; vsekakor pa se vam bodo znižali tudi stroški poslovanja, saj stroški izvršbe (sodne takse, cenilci, izvršitelji ...) ne bodo več predmet obravnave.