Cevi za namakalni sistem in razpršilce

Cevi za namakalni sistem so bistven element sistemov za zalivanje večjih površin, kakršni so denimo razpršilci in rolomati. Ker pri tem govorimo o površinah večjega obsega, kot so polja, njive in travniki, pri katerih je enakomerno zalivanje ključnega pomena, je nujno, da so namakalne cevi dobre kakovosti.

Današnji sistemi za zalivanje, kakršni so na primer namakalni rolomati in razpršilci, predstavljajo velik napredek v zalivanju travnatih in kmetijskih površin, saj omogočajo optimalno porazdelitev vode po terenu. V osnovi so izdelani iz številnih komponent: škropilnice, ventilov, filtrov, nadzornih sistemov in regulatorjev tlaka ter tako presegajo zgolj navadne cevovode, kakršne so poznali nekoč. Tako so tudi cevi za namakalni sistem prava inovacija in s tem del celostnega namakalnega sistema; tehnološki napredek na področju njihovega razvoja pa gre zlasti v smeri varčevanja z vodnimi viri in boljše učinkovitosti pri zalivanju površin.

a njihovo izdelavo se tako uporabljajo materiali, ki so ne le fleksibilni, pač pa tudi vzdržljivi in odporni za raznolike vremenske razmere. Vse to predstavlja dobro podlago za dolgo življenjsko dobo in karseda trajnostno rešitev, oboje pa stremi k prihranku tako sredstev kot tudi časa.

cevi za namakalni sistem

Namakalne cevi za zalivanje večjih površin

Fleksibilne namakalne cevi predstavljajo pomemben preskok v tehnologiji namakanja. So namreč gibljive, kar jim v prvi vrsti zagotavlja manjšo izgubo tlaka, obenem pa večjo prilagodljivost različnim tipom terena in hkrati boljšo odpornost na nevarne UV žarke. Cevi za namakalni sistem so tako lahko tudi dlje časa izpostavljene različnim vremenskim razmeram, med drugim zlasti škodljivim UV sončnim žarkom, pri tem pa smo lahko brez skrbi, da bi začele preperevati in razpadati.

Slednje velja ne le za sisteme, temveč tudi za namakalne rolomate: ker gre za izjemno trpežne materiale, kakršna je na primer PVC masa (polivinilklorid), se cevi za namakalni sistem ponašajo z visoko prožnostjo, vzdržljivostjo in odpornostjo na zunanje razmere in mehanske vplive. Prav vzdržljivost in prožnost pa jim nudita optimalen pretok vode za zalivanje, kar prispeva k enakomernemu in učinkovitemu zalivanju rastlin. Prav tako pa cevi, ki so namenjene prenosu vode od vira do površine, kot del večjih sistemov, omogočajo tudi optimalno porabo vode, kar prispeva k boljši rasti in razvoju rastlin.

NAMAKALNE CEVI ZA TRAVNATE POVRŠINE

namakalne cevi za večje površine

Cevi za namakalni sistem z dolgo življenjsko dobo

Namakalne cevi v današnjem času predstavljajo enega izmed najpomembnejših sestavnih delov za zalivanje travnatih in kmetijskih površin. Kljub temu, da se ponekod še vedno pojavlja zalivanje površin v tradicionalni obliki, tj. ročno, ali pa se kmetovalci in vrtnarji zanašajo na naravne padavine, pa so prednosti razpršilcev, kakršni so na primer namakalni rolomati, ogromne. Prednosti avtomatiziranih sistemov za zalivanje tako najbolje pridejo do izraza pri novonastalih kmetijskih površinah in vrtovih, ki vsaj na začetku potrebujejo večje količine vode.

Sodobno kmetijstvo na tem področju zadnje čase vse bolj stremi k trajnostni pridelavi hrane, hkrati pa k zmanjševanju virov. Z napredkom tehnologije so se tako razvile metode zalivanja, tj. razpršilci, ki z mrežo cevi in ob delovanju nizkega tlaka dovajajo vodo neposredno na površino tal. V veliko pomoč pri tem so tudi senzorji, ki spremljajo raven vlage, tako pa bolje nadzirajo količino vode, spuščene v tla. S tem se prepreči preveliko ali pa nezadostno zalivanje.

namakalne cevi za zalivanje

Namakalni rolomati za enakomerno zalivanje površin

Namakalni rolomati so pomemben del namakalnega sistema kmetijskih in travnatih površin. Zlasti poljedelske površine, kjer gojimo denimo krompir ali koruzo, lahko zalivamo z rolomatom. Gre za namakalnik, ki deluje na ta način, da počasi navija cev nazaj v napravo. Pri tem so na koncu namakalne cevi pritrjeni razpršilci, ki počasi dovajajo vodo na želeno površino. Intenziteto zalivanja lahko preprosto določimo z izbiro pritiska vode v cevovodu in tako izberemo tudi hitrost premikanja razpršilne enote.

Izbira modela rolomata je odvisna zlasti od dolžine površine, tj. njive, poljedelske ali travnate površine, ki jo želimo zaliti, obenem pa tudi od zahtev po posebni dodatni opremi, ki nam lahko omogoči lažje upravljanje z napravo. Na vsak model rolomata Armex lahko pritrdimo različne razpršilne enote, ki jih izberemo glede na tip kmetijske rastline, ki jo nameravamo zaliti. Razpršilna enota je tako lahko bodisi top, kjer se nastavita domet in kot premikanja, bodisi rampa z nastavljeno delovno širino zalivanja.

PONUDBA MODELOV NAMAKALNIH ROLOMATOV

namakalni rolomati

Kaj je treba upoštevati pri namakalnih sistemih za zalivanje površin?

Pri nakupu cevi za namakalni sistem je potrebno upoštevati kar nekaj dejavnikov, med njimi pa sta material in debelina samega izdelka. Najpogosteje uporabljeni so prav izdelki iz PVC materiala, ponašajo pa se s premerom 13 mm, 19 mm in 25 mm. Pri stranskih je priporočljiva debelina vsaj 19,05 mm, saj se tako zmanjša zamašitev, poveča splošna učinkovitost sistema in zagotovi boljši pretok vode.

Pri izbiri prave velikosti za sistem za zalivanje trave ali kmetijske površine pa ne smemo upoštevati le premera, pač pa tudi debelino stene izdelka, saj je ta ključnega pomena za dolgoročno učinkovitost sistema. Ta pristop tako zajema celoten spekter njihovega sistema za zalivanja, od načrtovanja in inovacij do praktične rabe v različnih okoljih.