CPP tečaj in izpit CPP

CPP tečaj je prva obveznost, ki jo kandidat opravi v izbrani šoli vožnje. Najprej je na vrsti prijava na CPP. Prijava na CPP (tečaj) je v Avtošoli 3D možna osebno, preko telefona, spletne strani ali Facebook strani. Naj sprva na kratko pojasnimo, kaj je CPP tečaj. Gre za cestno prometne predpise, ki jih kandidat mora poznati pred udeležbo v cestnem prometu. Tečaj CPP kandidata seznani s pravili v cestnem prometu, pomenom prometnih znakov, z vlogo in obveznostmi voznikov v prometu, z etiko v prometu in vsebinami, ki opozarjajo na varnost. Tečaj CPP tako kandidata opremi z vsem potrebnim znanjem za pričetek praktičnega usposabljanja. Ko kandidat zaključi CPP tečaj, sledi izpit CPP. Za izpit CPP mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje; imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki ga lahko pridobi v kateremkoli zdravstvenem domu na enoti Medicine dela, prometa in športa, opravljen izpit prve pomoči in opravljen CPP tečaj. Nato se lahko prijavi na izpit CPP. Prijava na CPP je, ko gre za izpit, možna le osebno na upravni enoti. Vsem kandidatom po končanem tečaju priporočamo čimprejšnjo prijavo na CPP izpit.

Prijava na izpit CPP

CPP v Ljubljani

Za kandidate, ki želijo opravljati vozniški izpit v Ljubljani, je najbolj primerno tečaj CPP (Ljubljana) opravljati v eni od ljubljanskih avtošol. Ena možnih ugodnih izbir z ugodno lokacijo, kakovostnim predavanjem in ugodnimi cenami tečaja CPP (Ljubljana) je Avtošola 3D. Prijava na CPP (tečaj) je v Avtošoli 3D možna osebno, preko telefona, Facebook ali spletne strani. Cestno prometni predpisi so v Avtošoli 3D kandidatom podani skozi kakovosten CPP tečaj, ki poleg predavanj kandidate opremi tudi z vso potrebno literaturo in njihovo znanje utrjuje z vajami, ki kandidate odlično pripravijo na izpit cestno prometnih predpisov. Izpit CPP kandidati, ki se za voznike usposabljajo v Ljubljani, pišejo na Agenciji za varnost prometa na Kotnikovi 19a. Prijava na CPP izpit pa je za vse kandidate možna na katerikoli upravni enoti.

Avtošola 3D | enostavno do izpita za avto