Cena vozniškega dovoljenja

Cena vozniškega dovoljenja je sestavljena iz cene zdravniškega pregleda, tečaja in izpita CPP, cene tečaja in izpita prve pomoči in končno iz cene ur vožnje. Cena vozniškega dovoljenja je najbolj odvisna od cene ur vožnje in od časa, ki ga je kandidat pripravljen nameniti uram. Odvisna pa je tudi od kategorije. Vozniški izpit B kategorije (vozniški izpit b) ima drugačno ceno kot opravljanje vozniškega izpita za A kategorije. Cena vozniškega dovoljenja je tako navadno večja pri A kategorijah, kot nanese vozniški izpit B kategorije.

Opravljanje vozniškega izpita

Cena vozniškega dovoljenja B kategorijeOpravljanje vozniškega izpita se prične s tečajem CPP, sledita zdravniški pregled in izpit prve pomoči (tečaj prve pomoči ni obvezen, vendar je priporočljiv). Nato so na vrsti praktične ure vožnje. Vozniški izpit B kategorije, kot tudi vozniški izpit izbrane A kategorije, če pred tem nismo opravili nižje A kategorije, zahtevata obveznih najmanj 20 praktičnih ur vožnje. Večji del cene vozniškega dovoljenja tako predstavljajo ure vožnje. Na ceno vozniškega dovoljenja lahko vplivamo tako, da vozimo čim pogosteje in brez daljših prekinitev, saj te zahtevajo daljše osvežitve preteklega znanja in imajo za posledico večje število ur. Opravljanje vozniškega izpita, da se izognemo visoki ceni vozniškega dovoljenja, zahteva motivacijo, vestnost, zbranost in redno obiskovanje praktičnih ur vožnje. Opravljanje vozniškega izpita je z nekaj zagnanosti in dobre volje lahko prijetna izkušnja, ki se z veseljem spominjamo.

Vozniški izpit B kategorije

V Avtošoli 3D usposabljamo kandidate za voznike kategorij A in B. Za vozniški izpit B kategorije (vozniški izpit b) se lahko lahko kandidat prične usposabljati pri 17,5 letih, k izpitni vožnji pa lahko pristopi, ko dopolni 18 let. Kandidat pa se lahko za voznika B kategorije prične usposabljati tudi prej, če želi pridobivati vozniški izpit pri 16 letih. Za vozniški izpit pri 16 letih (B s spremljevalcem) lahko kandidat pri 16. letih prične s tečajem CPP, opravi izpit prve pomoči in izpit CPP ter zakonsko predpisanih najmanj 20 ur vožnje. Nato največ dve leti od pričetka usposabljanja vozi z izbranim spremljevalcem. Temu sledi končna izpitna vožnja pred republiško izpitno komisijo.