Vozniški izpit in cena izpita za avto

V Avtošoli 3D usposabljamo kandidate, ki želijo pridobiti vozniški izpit (kategorija A in kategorija B). Za kandidata, ki želi pridobiti vozniški izpit za avto kategorije B, se usposabljanje lahko prične pri 17, 5 letih, izpitno vožnjo pa lahko opravi, ko dopolni 18 let. Pridobivanje vozniškega izpita se prične s Tečajem cestno prometnih predpisov (CPP), sledi zdravniški pregled, nato Tečaj prve pomoči (Ljubljana) in izpit prve pomoči, sledi še teoretični izpit cestno prometnih predpisov, potem pa lahko kandidat prične s praktičnimi urami vožnje. Po z zakonom predpisanih 20. urah vožnje sledi še izpitna vožnja in vozniški izpit je opravljen. Cena izpita za avto tako vključuje Tečaj in izpit CPP, zdravniškospričevalo, Tečaj prve pomoči (Ljubljana) in izpit prve pomoči ter glavno vožnjo pred izpitno komisijo.

Vozniški izpit (kategorija B) s spremljevalcem

Vozniški izpitKandidati, ki želijo opravljati vozniški izpit kategorije B s spremljevalcem, lahko pričnejo s Tečajem cestno prometnih predpisov (CPP) že, ko dopolnijo 16 let. Sledijo zdravniški pregled, Tečaj prve pomoči (Ljubljana), izpit prve pomoči in izpit cestno prometnih predpisov. Nato sledi zakonsko predpisanih najmanj 20 ur vožnje z inštruktorjem. Od tu naprej kandidat nadaljuje vožnjo z izbranim spremljevalcem. Po največ dvehletih od pričetka usposabljanja mora kandidat pridobiti vozniški izpit tako, da opravi izpitno vožnjo pred republiško izpitno komisijo.

Cena izpita za avto

Vozniški izpit za kategorijo B (kot tudi za kategorijo A) je sestavljen iz praktičnih ur vožnje z inštruktorjem in obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred tem. Cena izpita za avto tako ni le cena ur, ampak so vanjo vključene tudi druge, z zakonom predpisane obveznosti. Ravno cena je tako mnogokrat razlog, zakaj kandidati odlašajo s pridobivanjem vozniškega izpita. V Avtošoli 3D v Ljubljanismo za kandidate, tako za kategorijo A, kot tudi za kategorijo B, pripravili pakete ur vožnje, ki zagotovijo, da je cena izpita za avto ugodnejša in s tem pridobivanje izpita nekoliko lažje.

Avtošola 3D | Vozniški izpit kategorije A in B - povezave so naše spletne strani: