Vozniški izpit B kategorije v avtošoli 3D

V Avtošoli 3D se kandidati lahko usposabljajo za vozniški izpit B kategorije in vozniški izpit A kategorij. Opravljanje vozniškega izpita se prične s tečajem CPP, ki mu sledijo testi za vozniški izpit, torej izpit CPP, ki se opravlja na Agenciji za varnost prometa. Pred izpitom CPP (testi za vozniški izpit) pa je poleg tečaja CPP potrebno opraviti tudi zdravniški pregled za voznike in izpit prve pomoči. Opravljanje vozniškega izpita se po izpitu CPP nadaljuje s praktičnimi urami vožnje in zaključi z izpitno vožnjo pred republiško izpitno komisijo.
Kandidat lahko vozniški izpit B kategorije prične pridobivati pri 17,5 letih. Izpitno vožnjo za vozniški izpit B kategorije pa lahko opravi šele ob dopolnjeni polnoletnosti. Kandidat pa se lahko usposabljanja za vozniški izpit B kategorije loti tudi prej in opravlja vozniški izpit pri 16 letih. Vendar ima vozniški izpit pri 16 letih nekaj posebnosti.

Vozniški izpit pri 16 letih

Vozniški izpit bKot omenjeno lahko kandidat vozniški izpit pri 16 letih prične opravljati prej, in sicer pri 16 letih. Pridobivanje vozniškega izpita pri 16 letih je v vseh korakih do izpitne vožnje enako pridobivanju izpita kasneje, ravno tako namreč zahteva tečaj in izpit CPP, zdravniško spričevali in prvo pomoč. A vendar obstaja razlika. Vozniški izpit pri 16 letih zahteva spremljevalca, ki mora ustrezati določenim pogojem. Ta mora imeti najmanj 27 let, najmanj 5 let mora imeti izpit za B kategorijo in ne sme imeti več kot pet kazenskih točk. Kandidat potem, ko konča s predpisanim programom praktičnih ur vožnje, nadaljuje vožnjo z izbranim spremljevalcem, a ne več kot dve leti od pričetka usposabljanja v šoli vožnje. Kandidat, ki se je pričel usposabljati pri 16 letih, pa lahko pridobi izpit za B kategorijo in samostojno prične z vožnjo šele ob dopolnjeni polnoletnosti.

Veljavnost vozniškega dovoljenja

Ko kandidat opravi izpit za B kategorijo, se mu izda vozniško dovoljenje za obdobje dveh let. Veljavnost vozniškega dovoljenja je torej do 21. leta ali dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Po opravljenem programu varne vožnje se vozniku začetniku veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša. V kolikor voznik začetnik v roku dveh let ne opravi programa varne vožnje, se mu lahko, če vloži prošnjo, veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša, a največ za eno leto. Vozniško dovoljenje ima torej najprej veljavnost 2 leti, nato je veljavnost vozniškega dovoljenja deset let. Po dopolnjenem 70. letu pa se izda vozniško dovoljenje z veljavnostjo petih let.