Pregled za vozniški izpit in tečaj CPP v Ljubljani

Pregled za vozniški izpit v Ljubljani izvajajo pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti po Zvoz-1, kateri določa, da se zdravniški pregled za vozniški izpit, lahko opravi le pri pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na območju, kjer ima oseba, ki želi opraviti vozniški izpit svoje stalno oziroma začasno prebivališče. CPP in vozniški izpit lahko tako opravite v Ljubljani.

PRIDITE NA TEČAJ PRVE POMOČI V LJUBLJANI


Poleg zdravniškega potrdila, ki izkazuje sposobnost in dober vid (dioptrijo) za vozniško dovoljenje, ki ga prejmemo po pregledu za vozniški izpit v Ljubljani, je za uspešno opravljen vozniški izpit, potreben tudi opravljen tečaj prve pomoči, ter obvezno poznavanje CPP predpisov, saj se opravljajo CPP testi pred republiško izpitno komisijo za vozniške izpite, ki preverja CPP poznavanje predpisov in CPP zakonodaje, na Kotnikovi 19a v Ljubljani. Oznaka dioptrije je vidna na vozniškem izpitu.

pregled za vozniški izpit Ljubljana 3D avtošola


CPP predpise za vozniški izpit, lahko osvojite s pomočjo preglednih CPP tečajev za vozniški izpit, ki jih vodijo izkušeni predavatelji CPP predpisov v avtošoli 3D v Ljubljani. CPP tečaj pred zdravniškim pregledom je povsem ustaljena praksa. Udeležite se torej CPP in zdavniškega pregleda v Ljubljani.

CPP IN ZDRAVNIŠKI PREGLED STA OSNOVA VOZNIŠKEGA IZPITA B

Kje v Ljubljani opraviti zdravniški pregled dioptrije za vozniški izpit?

Za vse prebivalce Ljubljane, ki želijo opraviti vozniški izpit, objavljamo seznam vseh pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti po Zvoz-1, ki izvajajo zdravniški pregled za dioptrijo (sposobnost voznika za vid ipd.) za vozniški izpit:

1. Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana - Center medicine dela, prometa in športa na naslednjih lokacijah:

- Center, Metelkova ulica 9, Ljubljana, zdravniški pregled: 01 472 37 48

- Moste - Polje, PE Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana zdravniški pregled: 01 547 28 45

- Šiška, Derčeva ulica 5, Ljubljana, zdravniški pregled 01 581 53 32

- Vič Rudnik, Šestova ulica 10, Ljubljana, zdravniški pregled: 01 200 45 38

2. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. - Dispanzer Medicine dela, prometa in športa , Chendgdujska cesta 25, Ljubljana , zdravniški pregled: 01 585 51 00

cpp, zdravniški pregled in vozniški izpit

3. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana - zdravniški pregled za vozniško dovoljenje za osebe z omejenimi telesnimi zmožnostmi, ki potrebujejo izpit za prilagojeno vozilo.