zakon o cestno prometnih predpisih

Cestno prometni predpisi - kdaj lahko opravljam test?

Cestno prometne predpise označujemo tudi s kratico CPP. Opravljanje testa cestno prometnih predpisov je ključnega pomena pred opravljanjem praktičnega dela izpita, kar pomeni, da se brez opravljenega testa cestno prometnih predpisov ne moremo lotiti praktičnega dela izpita - vožnje. V letošnjem letu je prišlo tudi do oblikovanja novega zakona o cestno prometnih predpisih, med drugim so se spremenile tudi cene teorije (teoretični del izpita) in praktičnega dela izpita. Če se za trenutek vrnemo k testom cestno prometnih predpisov - ustreznega znanja za reševanje prometnih testov je kandidat deležen na predavanjih oziroma tečaju, ki ga v Šoli vožnje 3D izvajamo na vsakih 14 dni. Na test se kandidati pripravljajo šest delovnih dni oziroma 24 ur, kolikor traja tečaj cestno prometnih predpisov, v tem času pa se kandidati ustrezno pripravijo na teoretični izpit (test), ki ga opravljajo pred republiško komisijo. V šoli vožnje vam bomo predstavili predpise in zakon o cestno prometnih predpisih, seznanili vas bomo tudi z novim zakonom.


Testi - zakaj je potrebno opraviti test?

Prometni testi so obvezen in nujno potreben del pri opravljanju izpita. Na tečaju cestno prometnih predpisov se kandidati spoznajo s prometnim zakonom (sedaj je v veljavi tudi novi zakon), pred opravljanjem testa iz teoretičnega dela izpita pa spoznajo tudi predpise oziroma pravila cestnega prometa, pomen prometnih znakov, nevarnosti, ki so posledica dejanj v cestnem prometu in predpise za varno vožnjo. Tečaj cestno prometnih predpisov kandidatu zagotovi vsa potrebna znanja o predpisih, ki jih le-ta potrebuje za uspešno opravljanje testa, s katerim se teoretični del izpita zaključi. Teorija zahteva tudi poznavanje novega zakona o cestno prometnih predpisih.


Zakon se je na začetku leta spremenil

Omenili smo, da je v veljavi novi zakon o cestno prometnih predpisih. Prišlo je tudi do podražitev teorije in praktičnega dela izpita, saj so bile cene do sedaj postavljene »po občutku«. Če boste želeli v povezavi z novim zakonom pridobiti dodatne informacije, se lahko obrnete tudi na Šolo vožnje 3D, v kateri neprekinjeno delujemo že kar 27 let. V tem času je izjemno veliko število kandidatov opravilo naše teste cestno prometnih predpisov, zato se lahko danes pohvalimo z odstotkom uspešno opravljenih testov na praktičnem delu, pa tudi na teoriji. Za uspešno opravljanje testa cestno prometnih predpisov je potrebno najprej pridobiti ustrezno znanje o predpisih. V Šoli vožnje 3D je znanje s področja cestno prometnih predpisov v vseh letih našega delovanja uspešno pridobilo že več kot 15.000 kandidatov, sedaj pa k pripravam na test vabimo tudi vas.


Teorija in praksa sta tesno povezani - opravite test

Tako je na čisto vseh življenjskih področjih. Teorija in praksa cestno prometnih predpisov gresta z roko v roki, zato je za opravljanje testa na področju prakse potrebno dobro poznavanje cestno prometnih predpisov. Udeleženec v prometu mora poznati cestno prometne predpise, pomen posameznih prometnih znakov, obvezno pa je tudi poznavanje pravil cestnega prometa, brez katerega bi bila udeležba v prometu nevarna za vse, ki so vključeni v prometu. S testom cestno prometnih predpisov se seznanimo s tako imenovano cestno etiko, s pravilnim obnašanjem v prometu, s primernimi reakcijami in nenazadnje tudi s vplivom morebitnih bolezni in psihoaktivnih zdravil na vožnjo. Po uspešno opravljenem testu cestno prometnih predpisov iz teoretičnega dela in poznavanju novih zakonov je kandidat pripravljen na ure vožnje in kasneje na opravljanje testa iz praktičnega dela izpita - zadnjega dela, po katerem se lahko voznik prvič odpravi na cesto samostojno. V Šoli vožnje 3D se zavedamo izjemno velikega pomena poznavanja teorije cestno prometnih predpisov. Kandidati lahko s tečaja cestno prometnih predpisov ogromno odnesejo, seveda pa bo potrebno vložiti tudi nekaj individualnega časa oziroma dela, saj bo tako priprava na test cestno prometnih predpisov najbolj optimalna. Test je nekakšno potrdilo o znanju. Tudi v prometu je potrebno ohraniti dober odnos do ljudi, zato si moramo zapomniti preprosto pravilo, ki pravi, da na cesti nikoli nismo sami.

novi testi cestno prometnih predpisov

OPRAVITE TEST CESTNO PROMETNIH PREDPISOV ZA MOTOR