Kako pridobiti izpit B kategorije?

Prvo vprašanje, ki ga imajo kandidati za voznike, je, kako do izpita. Izpit B kategorije se prične s tečajem CPP, vmes kandidat opravi zdravniški pregled in prvo pomoč, sledi izpit CPP in kandidat je pripravljen na praktične ure vožnje z inštruktorjem. Izpit za avto - cena je tako sestavljena iz cen vseh naštetih obveznosti. Cena izpita za avto pa je predvsem odvisna od števila ur, ki jih bo kandidat na poti do izpita B kategorije potreboval. Ceno izpita za avto lahko kandidat zniža z rednimi obiski ur vožnje, z motivacijo in s pripravljenostjo na usvajanje znanja. Za izpit B kategorije se kandidat lahko prične usposabljati s 17, 5 leti in k izpitni vožnji pristopi, ko dopolni 18 let. Lahko pa z usposabljanjem prične že prej, in sicer, če se odloči opravljati vozniški izpit pri 16 letih.

Vozniški izpit pri 16 letih

Izpit B kategorije pri 16ih letihVozniški izpit pri 16 letih pomeni vožnjo s spremljevalcem do dopolnjene polnoletnosti oz. največ dve leti od pričetka usposabljanja. Nato mora kandidat opraviti izpitno vožnjo, s katero pridobi izpit B kategorije. Izpit B kategorije in vozniški izpit pri 16 letih sta si, kar se tiče korakov do izpita, zelo podobna, le da lahko kandidat, ki bo opravljal vožnjo s spremljevalcem (vozniški izpit pri 16 letih), k predavanjem CPP pristopi prej. Za glavno izpitno vožnjo je v obeh primerih pogoj polnoletnost, a kandidat, ki se je za vožnjo začel usposabljati pri 16. letih, do dopolnjenega 18. leta in opravljene izpitne vožnje, ne sme samostojno, brez izbranega spremljevalca, voziti avtomobila.

Najpogostejši dejavniki

Eden od najpogostejših dejavnikov, zaradi katerega se kandidati odločijo za določeno avtošolo ali celo odlašajo z izpitom B kategorije (tudi drugih kategorij), je izpit za avto - cena. To je eno glavnih vprašanj, ki ga imajo kandidati, ko se informirajo, kako do izpita. Poleg ugodne lokacije in priporočil prijateljev ter znancev je eden od pogostejših kriterijev, po katerih se kandidati odločajo za šolo vožnje, izpit za avto - cena. To pa, kot omenjeno, sestavljajo cene tečaja in izpita CPP, tečaja in izpita prve pomoči ter cena ur voženj. V Avtošoli 3D za lažjo pot do izpita za kandidate poskrbimo tudi s paketi ugodnosti, ki so še posebej ugodni za študente in dijake.