TEČAJ PRVE POMOČI ZA PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA IZPITA

avtošola

Vsi bodoči vozniki, ki želijo pridobiti vozniški izpit v Ljubljani in drugod po sloveniji, morajo opraviti tečaj prve pomoči. Poleg veljavnega zdravniškega pregleda za vozniški izpit, morajo kandidati opraviti tečaj prve pomoči, tečaj CPP, praktično usposabljanje (ure vožnje) ter izpitno vožnjo. Kandidati za voznike kategorije B morajo opraviti tečaj prve pomoči še pred pristopom k izpitu iz cestno prometnih predpisov. Tečaji se v Ljubljani opravljajo v prostorih Rdečega križa. Pri pripravi na tečaj prve pomoči in izpit vam bo v veliko pomoč eKnjiga Prva pomoč, testne pole za prvo pomoč in predavanja na tečaju prve pomoči. Priprava na vozniški izpit v Ljubljani in drugod se začne s tečajem prve pomoči. Zdravniški pregled za vozniški izpit opravite na medicini dela in potrdilo prinesete ob prijavi v šolo vožnje.

IZPIT IZ PRVE POMOČI

PRVA POMOČ - TEČAJ, KI POMAGA REŠEVATI ŽIVLJENJA

tečaj prve pomočiTečaj prve pomoči izvajajo strokovno usposobljeni predavatelji z licenco predavatelja prve pomoči. Kandidati za vozniški izpit, tako v Ljubljani kot drugod po sloveniji, morajo obvezno opraviti tečaj prve pomoči. Vabljeni, da se nam pridružite na tečaju prve pomoči za pridobitev vozniškega izpita. Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izrednega pomena. Na kraju nesreče lahko udeležencem nudimo prvo pomoč še pred prihodom reševalcev. Nekomu lahko z znanjem, ki smo ga pridobili na tečaju prve pomoči, celo rešimo življenje. Zato je nujno, da pred začetkom šole vožnje opravimo tečaj iz prve pomoči in se naučimo osnovnih prijemov, tako v teoriji kakor v praksi, ki nam bodo mogoče nekoč prišla prav v kritični situaciji.

ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA VOZNIŠKI IZPIT V LJUBLJANI NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Zdravniški pregled za pridobitev vozniškega izpita v Ljubljani in drugod, je poleg tečaja prve pomoči, obvezen del celotnega postopka za pridobitev vozniškega izpita. Na zdravniškem pregledu zdravnik ugotavlja kandidatovo telesno in duševno zmožnost za vožnjo motornega izpita. Zdravniški pregled, kakor tudi tečaj prve pomoči, morajo kandidati opraviti pred pričetkom praktičnega dela. Po opravljenem zdravniškem pregledu, vam zdravnik izda spričevalo o telesi in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil.