Kako pridobiti izpit za avto?

Kako enostavno do izpita za avtoPridobivanje izpita za avto se prične z izbiro avtošole. Avtošola ali šola vožnje je mesto, kjer se kandidat prične usposabljati za voznika. Sprva mora kandidat opraviti zdravniški pregled. Tega lahko opravi v kateremkoli zdravstvenem domu na enoti Medicine dela, prometa in športa. Nato nastopi avtošola. Tu kandidat najprej opravi tečaj cestno prometnih predpisov, kjer se seznani s pravili v cestnem prometu, pomeni prometnih znakov, z etiko v prometu, z dolžnostmi voznikov na cesti ipd. Sledita tečaj in izpit prve pomoči, ki kandidate opremita z znanjem, kako pravilno ukrepati ob nezgodi. Tečaj in izpit prve pomoči izvaja Rdeči križ Slovenije. Nato je na vrsti izpit cestno prometnih predpisov, na katerega se mora kandidat prijaviti osebno na upravni enoti, opravlja pa ga na Agenciji za varnost prometa na Kotnikovi 19 a v Ljubljani. Po opravljenem izpitu CPP zopet nastopi avtošola (šola vožnje). Avtošola nato poskrbi za praktični del usposabljanja (izpita za avto). Kandidat mora v šoli vožnje opraviti zakonsko predpisanih najmanj 20 ur vožnje, nato lahko pristopi k izpitni vožnji, ki jo opravlja pred republiško izpitno komisijo. Uspešno opravljena izpitna vožnja pa za kandidata pomeni pridobljen izpit za avto in nadaljnjo samostojno udeležbo v prometu.

Izpit za avto - cena

Cena vozniškega dovoljenja je odvisna od izbire avtošole, predvsem pa je odvisna od števila ur (ura vožnje - cena), ki jih bo kandidat na poti do vozniškega dovoljenja potreboval. Eden od načinov, kako se izogniti prevelikemu številu ur je tudi redno opravljanje ur vožnje, brez daljših (mesečnih) prestankov. Ura vožnje (cena) je pogosto tudi eden od ključnih razlogov, zaradi katerih se kandidat odloči za izbiro šole vožnje. Avtošola 3D je šola vožnje, ki kandidatom poleg ugodne lokacije nudi ugodnosti v obliki paketov ur, prav tako so posebne ugodnosti namenjene dijakom in študentom. Cena vozniškega dovoljenja je tako nekoliko ugodnejša in s tem pridobivanje vozniškega dovoljenja malo lažje.

Avtošola 3D - profesionalno do vozniškega dovoljenja