Testi oziroma izpit cpp zahteva veliko vaje in utrjevanja znanja

Testi cpp so namenjeni preverjanju teoretičnega znanja o vseh predpisih, ki jih je potrebno poznati za varno vožnjo z različnimi vozili. V avtošoli 3D skrbimo za dobro pripravo na teste cpp za vse kategorije. Vsake štirinajst dni organiziramo izobraževanja, ki so priprave na preverjanje znanja o cestno prometnih predpisih, ta pa se opravlja pred republiško komisijo. Pred opravljanjem praktičnega dela vozniškega dovoljenja, mora imeti kandidat uspešno opravljen cpp izpit. Vaje potekajo pod mentorstvom naših izkušenih inštruktorjev zato imajo kandidati, ki se izobražujejo v naši avtošoli visok odstotek uspešnosti. V cpp testih se pogostokrat pojavljajo vprašanja, ki so zastavljena tako, da kandidata lahko hitro zmedejo. V naši avtošoli kandidate na to pripravimo in jih opremimo z vsem potrebnim znanjem, da preverjanje opravijo uspešno že v prvem poizkusu. V našem voznem parku imamo 10 vozil, s katerimi poučujemo praktični del oziroma vožnjo. Avtošola 3D deluje že 27 let kar priča o kvaliteti naših storitev.

CPP prijava

Priprava na teste cpp je pomembna, kar se pokaže na naših izobraževanjih

Cpp priprava obsega predavanja, ki jih izvajamo vsakih 14 dni pa tudi samoiniciativno učenje s pomočjo knjig. Naši mentorji skrbijo za jasno podajanje znanja, ki ga je potrebno še samostojno utrjevati, da se doseže pozitiven rezultat pri testih cpp. Sama priprava je zelo pomembna saj je potrebno imeti gradivo, ki ustreza aktualni zakonodaji. Testi cpp se konstantno spreminjajo zato se ni najbolj pametno zanašati na teste, ki jih najdete na internetu. Če se pripravljate na preverjanje znanja o cestno prometnih predpisih s pomočjo starih testov, ni rečeno, da ga boste uspešno opravili. Zato priporočamo, da se kandidati udeležijo naših izobraževanj, na katerih poteka priprava na cpp s pomočjo ustreznega gradiva.

Na tečaj cpp se kandidati prijavijo z izpolnitvijo obrazca na naši spletni strani

Prijava na cpp izobraževanje je možna vsakih štirinajst dni. Termini so redno objavljeni za naši spletni strani. Prav tako najdete na naši spletni strani obrazec s katerim se prijavite na tečaj cpp. Trajanje izobraževanja je šest delovnih dni po 4 ure, kar skupaj znese 24 ur. Izobraževanja imamo razdeljena na tri skupine in sicer na kategorijo B, ki je za osebna vozila, na kategorijo A, ki je za motorje in na kategorijo H, ki je za mopede. Testi se glede na kategorije med seboj razlikujejo zato tudi izobraževanja za vsako kategorijo potekajo ločeno.

CPP prijava na izpit

Pred opravljanjem testov cpp je potrebno zaključiti izobraževanje, ki traja 6 dni po 4 ure

Vozniško dovoljenje za kategorijo B pridobite tako, da se najprej udeležite izobraževanja o cestno prometnih predpisih, ki je priprava na opravljanje izpita. Potem je potrebno opraviti zdravniški pregled, uspešno zaključiti izobraževanje o prvi pomoči ter uspešno opraviti preverjanje znanja o cestno prometnih predpisih pred republiško komisijo. Po zaključenem teoretičnem delu, je na vrsti še praktičen del, ki obsega minimalno 20 ur vožnje in končno zaključno vožnjo pred pristojno komisijo. K opravljanju teoretičnega dela lahko kandidat pristopi pri starosti 17,5 let, praktični del oziroma vožnjo pa lahko opravlja ko dopolni 18 let. Pridobitev vozniškega dovoljenja je mogoča tudi prej in sicer tako, da s teoretičnim delom, ki obsega izobraževanje in preverjanje znanja cpp kandidat začne s 16 leti. Po uspešno zaključenem teoretičnem delu, mora kandidat odvoziti 20 ur vožnje, nato pa dve leti vozi avto v prisotnosti spremljevalca. Po dveh letih, ko dopolni 18 let, lahko kandidat opravlja preizkus vožnje pred pristojno komisijo, ki v primeru uspešno opravljene vožnje odloči, da se kandidatu izda vozniško dovoljenje. Spremljevalec je lahko starš ali skrbnik mladoletnega voznika ali kdorkoli drug s pisnim privoljenjem staršev. Pogoji, ki jih mora spremljevalec izpolnjevati so: starost najmanj 27 let, veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B, ki ga ima že najmanj 5 let, ne sme imeti več kot 5 kazenskih točk. Avto, ki ga voznik s spremljevalcem vozi mora biti označeno z L tablico zelene barve, ki je nameščena na zadnjem delu na levi strani.

PONUJAJO TUDI IZPIT ZA MOTOR