Sodna izterjava dolga je zanesljiva, a včasih dolgotrajna

V zadnjih letih se vse pogosteje srečamo zgodbe ljudi, ki so zaradi izterjave dolga oz. izvršbe, izgubili svoje premoženje oz. se soočajo z velikimi napori in težavami, ki jih ta postopek pogosto prinaša. Kadar se soočamo z dolgovi si želimo postopek izterjave kar se da poenostaviti in ga narediti čim hitrejšega. Najbolj zanesljiv postopek je seveda sodna izterjava dolga, ki zagotavlja pozitivne rezultate za upnika, vendar je kljub temu potrebno opozoriti na to, da izterjava dolga preko sodišča v nekaterih primerih traja vsaj nekaj mesecev, postopek pa se lahko celo zavleče. Prav zato je izjemnega pomena, da sodno izterjavo dolga vodi za to usposobljena oseba, ki bo storila vse, da bo dolg izterjan v celoti in kar v najkrajšem možnem času. Dan danes poznamo različne načine sodne izterjave dolga. Izterjave se razlikujejo glede na to, s kakšnimi listinami glede obstoja terjatve razpolagamo. Cilj vsakega upnika je pravzaprav čim hitreje pridobiti ustrezno listino, ki bo podlaga za sodno izvršbo. Pomembno je, da z izterjavo ne odlašamo predolgo, ker bo sicer terjatev zastarala in je tako več ne bomo mogli izterjati.

izterjava dolga

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova

Izvršilnih naslovov je več, med najbolj poznanimi pa je pravnomočna sodba, pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ali pravnomočen sklep o plačilnem nalogu, sodna poravnava ter neposredno izvršljiv notarski zapis. Če upnik že razpolaga s katero od navedenih listin lahko na podlagi le-teh pridobit podatke o dolžnikovem premoženju in dohodkih. Na podlagi pridobljenih podatkov, ki obsegajo tudi vpogled v dolžnikove bančne račune, lahko upnik predlaga sodno izvršbo na tisto dolžnikovo premoženje, ki ga bo mogoče najlažje in najceneje unovčiti. Pomembno je izpostaviti, da v postopku izvršbe na podlagi izvršilnega naslova dolžnik ne more več ugovarjati obstoju terjatve. Z ugovorom lahko izjemoma uspe le, če dokaže, da je v vmesnem času poravnal dolg ali da je dolg na drug način naknadno prenehal. V primeru, ko upnik še nima izvršilnega naslova, obstoj dolga pa ni sporen, hkrati pa dolžnik obljublja plačilo dolga, se je velikokrat namesto za sodno izterjavo dolga mogoče dogovoriti tudi za sodno poravnavo, ki je običajno za obe stranki postopka ugodnejša, prav tako pa je tudi hitrejša.

Več o zapadlosti terjatve si preberite tukaj:https://www.vsi.si/sodne-izvrsbe-converta-doo/zapadlost-terjatve

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Med verodostojne listine štejemo: fakturo (račun), menico, javno listino, izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjeno zasebno listino ter obračun obresti in obračun prejemkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Če ima upnik za svojo terjatev katero od omenjenih listin, lahko pri Okrajnem sodišču vloži predlog za izvršbo na podlagi te verodostojne listine. Običajna praksa je, da dolžnika najprej opomnimo na nujnost plačila z opominom. Če je opomin učinkovit, se tako izognemo postopku izvršbe in hitreje pridemo do svojega plačila.

izterjava dolga

Za sodno izterjavo dolga poskrbijo za to usposobljeni strokovnjaki

V Converti svojim strankam pomagamo pri sodni izterjavi dolga. Izterjave dolga preko sodišča potekajo tako v Sloveniji kot tudi v tujini. S svojo strokovno usposobljeno ekipo bomo poskrbeli, da bo sodna izterjava dolga uspešna in kar se da hitra. Zavedamo se, da je še posebej pereč problem izterjava dolga z dolžnikom v tujini. Mednarodna izterjava je najuspešnejša, če se izvede v državi dolžnika. Prav zato smo v Converti navezali stik z mnogimi odvetniškimi družbami po Evropi, ki nam pomagajo pri učinkoviti izterjavi terjatev, hkrati pa zaradi profesionalnega odnosa, ki ga razvijemo do strank, poskrbimo, da je sodelovanje med upnikom in dolžnikom možno tudi po uspešni izterjavi terjatve.

Z odstopom terjatve v izterjavo našemu podjetju se upnik razbremeni bremen

Poleg sodne izterjave dolga v Converti ponujamo tudi možnost prenosa terjatve v izterjavo. Gre za to, da se upnik z odstopom terjatve v izterjavo našemu podjetju razbremeni dolga, mi pa bomo terjatev namesto dolžnika izterjali. Seveda tudi izterjava terjatev poteka po pravilniku o izterjavi terjatev. Vas zanima več o sodni izterjavi dolga? Kontaktirajte nas po telefonu ali e-pošti in z veseljem vam bomo pomagali z dodatnimi informacijami, ki vam bomo pomagale na poti k odločitvi.

VEČ O ZASTARALNIH ROKIH SI PREBERITE TUKAJ!