Cevi za kapljično namakanje in zalivanje s poroznimi cevmi

Cevi za kapljično namakanje in zalivanje vrta so ekonomičen in precizen način hidriranja oz zalivanja rastlin. Oskrba rastlin s cevmi za kapljično namakanje oz zalivanje je način vlaženja tal, ki lahko prihrani veliko vode, saj voda počasi doteka s cevi za kapljično namakanje do korenin rastlin.

cevi za kapljično namakanje vrta

Najpomembnejša prednost cevi za kapljično zalivanje je ta, da je vlaženje oz zalivanje vrta ali rastlinjaka učinkovitejše od tradicionalnih načinov namakanja, saj se cevi za kapljično namakanje lahko postavijo tako, da voda teče le tam, kjer je to potrebno, kar pomeni prihranek vode. S cevmi za kapljično namakanje, voda počasi vlaži zemljo okrog korenin rastlin. Vodo lahko korenine absorbirajo, prepreči pa se izguba vode zaradi poroznosti tal.

Pomembna prednost cevi za zalivanje vrta, rastlinjaka, ipd je tudi ta, da z enakomernim dovodom vode s cevmi za kapljično namakanje, voda doteka le toliko, kolikor rastlina potrebuje, saj s klasičnim zalivanjem lahko zaradi ne-poroznosti tal voda zastaja v območju korenine in omejuje dostop do kisika, katerega pa rastlinske korenine potrebujejo. Način ustreznega hidriranja z uporabo poroznih cevi za kapljično namakanje zagotavljajo dobre pogoje za rastline, saj imajo zemljo za rast, katera je uravnotežena s kisikom in vodo.

Prednost cevi za za kapljično namakanje je tudi ta, da z natančno napeljavo vode s pomočjo cevi za kapljično namakanje, lahko dovajamo vodo le rastlinam in v količini, kot jo potrebujejo, zato plevel ne more rasti. Pozitivna posledica tega je, da se zmanjša uporaba herbicidov, kar pomeni ugoden ekološki vpliv na okolje. Cev za namakanje je mogoče fleksibilno namestiti v različna okolja z nizkimi stroški in predstavlja prednost pri optimizaciji pogojev za zdravo rast rastlin.

Modereni sistemi s cevmi za kapljično namakanje

Porozne cevi namakanje so del namakalnega sistema, kateri mora biti prilagojen za vrt oz rastlinjak. Najpogosteje se taki sistemi z uporabo cevi za kapljično namakanje uporabljajo za hidracijo oz zalivanje v vrtnih in profesionalnih rastlinjakih.

Moderen namakalni sistem je postal eden izmed svetovno najbolj cenjenih inovacij v agrikulturi in ponuja alternativno rešitev površinskemu zalivanju. Moderen namakalni sistem lahko uporablja porozne cevi za kapljično zalivanje ali mikrorazršilne glave, ki razpršijo vodo na majhnem območju namesto kapljičnih emitorjev. Tovrstni sistemi se najpogosteje uporabljajo v sadovnjakih ali vinogradih, skratka rastlinah s širšimi koreninami.

cev za namakanje (zalivanje)

Sistem s cevmi za kapljično namakanje se najpogosteje uporablja v vrtovih in rastlinjakih. Cev za namakanje je mogoče optimalno prilagoditi tako, da so cevi za kapljično namakanje položene na površino oz višino korenin. Ta sistem namakanja je še posebno primeren za hidracijo grednih rastlin, predvsem na območjih, kjer so zaloge vode omejene.

Prilagoditev kapljičnega sistema za in poroznih cevi

Kapljični sistem lahko prihrani vodo in hranila tako, da voda počasi teče s cevi do korenin rastlin, bodisi tako, da je cev za kapljično zalivanje na površini tal ali v zemlji, zato je naš cilj ta, da vodo dostavimo v neposredno korensko območje in zmanjšamo njeno izhlapevanje. Skrbno preučeni dejavniki, kot so tipografija tal, zemlja, voda, vrsta rastlin in agrikulturne klimatske razmere lahko pomagajo določiti optimalen sistem s poroznimi cevmi za kapljično namakanje oz najustreznejše komponente za optimalno hidracijo rastlin.

CEVI ZA AVTOMATSKO ZALIVANJE VRTA ALI RASTLINJAKOV


Pri načrtovanju sistema s cevmi za kapljično namakanje je priporočljivo upoštevati potrebe rastlin po vodi, tako lahko z ustrezno zasadimo rastline s podobnimi potrebami po vodi na istem delu vrtnega rastlinjaka. Učinkovito prilagojen sistem pomeni, optimalno postavitev porozne cevi za kapljično namakanje ali zalivanje v neposredno koreninsko območje z optimalno nastavitevijo kapljanja glede na preučeno tipografijo tal, zemlje, vode in vrsto rastlin, zato so dodatne informacije o komponentah in njenih namestitvah lahko zelo dobrodošle.