Tečaj prve pomoči za vozniški izpit

Vozniški izpit B kategorije, kot tudi vozniški izpit A kategorije pred pričetkom praktičnega usposabljanja zahtevata nekaj korakov, med njimi tudi tečaj prve pomoči za vozniški izpit. Tečaj prve pomoči za vozniški izpit sicer ni obvezen, je pa zelo priporočljiv. Obvezen pa je izpit prve pomoči. Tečaj prve pomoči za vozniški izpit (tečaj prve pomoči Ljubljana), kot tudi izpit prve pomoči lahko kandidati opravljajo na Območnem združenju Rdečega križa v Ljubljani. Tečaj prve pomoči za vozniški izpit (tečaj prve pomoči Ljubljana) zajema predavanje o ravnanju v primeru opeklin, ran, zastrupitev, poškodb hrbtenice, učenje temeljnih postopkov oživljanja in praktične vaje. Tečaj prve pomoči (cena) znaša 28,72 €.

Tečaj prve pomoči LjubljanaTečaj prve pomoči - cena

Cena vozniškega dovoljenja je sestavljena iz cene tečaja CPP, izpita CPP, zdravniškega spričevala, tu sta še tečaj prve pomoči (cena) in izpit prve pomoči ter na koncu cena praktičnih ur vožnje. Tečaj prve pomoči za vozniški izpit (tečaj prve pomoči Ljubljana) je kandidatom vsak teden na voljo na Območnem združenju Rdečega križa na Tržaški 132 v Ljubljani. Tečaj prve pomoči za vozniški izpit (tečaj prve pomoči Ljubljana) pa se ne kaže kot ugoden le zaradi rednih terminov in lahko dostopne lokacije, temveč o njegovi učinkovitosti pričajo tudi dobri rezultati kasneje opravljenega izpita. Tečaj prve pomoči - cena je torej glede na širino predavanj in uspešnost kandidatov, ki so tečaj obiskovali, ugodna.

Pot do vozniškega izpita

Vozniški izpit B kategorije se za kandidate prične s tečajem CPP, nadaljuje se z zdravniškim pregledom in tečajem prve pomoči (Ljubljana) ter izpitom prve pomoči, sledi izpit CPP in nato težko pričakovane praktične ure vožnje, ki se zaključijo z izpitom pred republiško izpitno komisijo. Pri odločitvi za opravljanje izpita je kandidatom pomembna tudi cena vozniškega dovoljenja, pri tem so cene izpita CPP, tečaj prve pomoči (cena) in cena izpita prve pomoči enotne, v Avtošoli 3D pa skušamo kandidatom pot do izpita olajšati s cenovno ugodnimi paketi ur vožnje.

Avtošola 3D | Tečaj prve pomoči za vozniški izpit